Markedschef - Mediq Danmark

Markedschef
Mediq Danmark A/S søger en forretningsorienteret
markedschef, der kan videreudvikle og vækste
området for Stomi, Diabetes og Inkontinens.
Som markedschef bliver du ansvarlig
for at drive salget af produkter inden
for Stomi, Diabetes og Inkontinens, hvor
produktporteføljen består af såvel A-brand
leverandører samt Mediq Own Brands.
Du bliver tilknyttet forretningsområdet
Municipalities, der dækker de tre områder;
”Stomi, Diabetes og Inkontinens”; ”Ernæring
& Kompression” og ”Care institutions”. Med
direkte reference til markedsdirektøren
bliver du en del af Mediq Danmarks
ledelsesgruppe.
DINE PRIMÆRE ANSVARSOMRÅDER
• Budget og P&L ansvar for Stomi, Inkontinens og Diabetes
• Drift, udvikling og vækst af markedet inden for Stomi, Diabetes
og Inkontinens
• Sikre mersalg til borgerne uden for kontrakten af tilhørende eller
tilsvarende produktkategorier
• I samarbejde med Market Access Teamet agere Key Account
Manager for Mediqs nøglekunder
• Udbygge samt pleje relationer til såvel leverandører og
nøglekunder
• Initiere, planlægge og eksekvere salgskampagner
• Udvikling af nye serviceløsninger og forretningsområder
• Identificere mulige reduktioner af omkostningsplatform gennem
løbende procesoptimeringer
DINE PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER
• Sikre overblik over konkurrentsituationen og markedet, således
Mediq vedvarende er på forkant med tendenserne i markedet
• Udvikle egne produktområder i samarbejde med Category
Management
• Salgsrapportering inden for Stomi, Diabetes og Inkontinens jf.
deadline
• Kontinuerlig sikring af det optimale produkt-, pris- og servicemix
• Samarbejde bredt i organisationen forhold til udbud og
sammensætning af den optimale produktpalette
DIN ERFARING
• Gerne erfaring inden for et af de nævnte områder Stomi, Diabetes
eller Inkontinens
• Erfaring fra både B-t-C og B-t-B salg inden for lignende
produktsortiment
• Kendskab til udbud, udbudsrunder og licitations-/
tendersystemet inden for det offentlige
• Erfaring med at forhandle større kommercielle kontrakter med
dokumenterede gode salgs- og indtjeningsmæssige resultater
SUCCESKRITERIER
• Øge loyalitet og omsætning pr. indgået kontrakt samt kunde og
kategori
• Overholdelse af salgs- og omkostningsbudgetter samt
indtjeningsmål
• Udvikling af nye profitable serviceløsninger
• Løbende reduktioner i omkostningsplatformen for
forretningsområdet
OM DIG SOM PERSON
Som person tager du styring og ansvar og driver dine projekter
fremad, så de centrale mål nås. Du er optaget af at yde en individuel
og personlig service til kunder og følger op; søger nye måder til at
forbedre servicen med en realistisk og effektiv tilgang.
Du fremstår som en åben og tillidsvækkende person. Kan begå
dig på flere niveauer i organisationen nationalt som internationalt.
Besidder en positiv og seriøs fremtoning internt i koncernen såvel
som eksternt og kan identificere dig med Mediqs værdisæt: Caring
Heart - Customer Drive - Champion Spirit.
Du har en videregående uddannelse som HD, cand. merc. eller tilsvarende og behersker engelsk på forhandlingsniveau i både skrift
og tale.
MEDIQ DANMARK A/S TILBYDER
Et spændende og udviklende job i en virksomhed med engagerede
medarbejdere og kolleger, hvor tingene går stærkt. Vi har en uformel omgangstone, en flad organisationsstruktur og hurtig beslutningsproces. Kulturen er præget af frihed under ansvar. Vi tilbyder
løn og ansættelsesforhold efter kvalifikationer samt gode muligheder for selv at præge opgaveløsning og implementering.
OM REKRUTTERINGSPROCESSEN
For yderligere oplysninger om stillingen kontakt Markedsdirektør
Bent Jensen på +45 2035 4078.
Send ansøgning samt CV mærket: ”Markedschef” til
[email protected] - alle henvendelser behandles fortroligt.
Ansøgninger behandles løbende og endelig deadline for ansøgning
er 8. februar 2016.
MEDIQ DANMARK
Mediq Danmark A/S er en del af den private equity ejede koncern Mediq Group, som har aktiviteter i 14 europæiske lande samt USA.
Ejerne er amerikanske Advent International og er én af de største og mest erfarne equity fonde indenfor sundhed og life science. Mediq
Danmark A/S er Danmarks førende handelsvirksomhed indenfor sundhedssektoren og fokuserer på hospitaler, plejehjem, hjemmesygepleje, speciallæger og almen praksis, samt klinikker og virksomheder. Til private leveres fortrinsvis efter aftale med kommuner i henhold
til Serviceloven. Læs mere om Mediq Danmark A/S på vores hjemmeside: www.mediqdanmark.dk og www.mediq.com.
Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby, www.mediqdanmark.dk