(euv) oplysningsskema - Tech College Aalborg

ERHVERVSUDDANNELSE FOR VOKSNE (EUV)
OPLYSNINGSSKEMA
Uddannelse
Jeg er interesseret i at begynde på en Erhvervsuddannelse for voksne,
og ansøger hermed om at få en realkompetencevurdering.
PERSONDATA:
Navn: CPR-nr:
Adresse: Postnummer: By:
Telefon: Mail:
1
PERSONDATA, FORTSAT:
Hvis
Hvis
Hvis
Hvis
du
du
du
du
er i arbejde udfyldes punkt 1.
har en uddannelsesaftale udfyldes pkt. 2.
er ledig udfyldes punkt 3.
ønsker at søge SU udfyldes pkt. 4.
PUNKT 1:
Arbejdsgivers navn:
Arbejdsgivers CVR-nummer:
Adresse:
Telefon nr.:
Er du medlem af en a-kasse?
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja Nej
PUNKT 2:
Uddannelsesaftale? PUNKT 3:
Hvilket jobcenter er du tilknyttet:
Sagsbehandlers navn:
Telefon nr.:
Er du medlem af en a-kasse?
PUNKT 4
Ønsker du at søge SU? 2
DOKUMENTEREDE KVALIFIKATIONER:
(udfyldes af ansøger)
Skriftlig dokumentation for forudgående relevant uddannelse og beskæftigelse vedlægges/sendes sammen med ansøgningen.
SKOLEUDDANNELSE:
Afgangs- eller prøvebeviser
Skolegang
Uddannelsesinstitution
Dok. X
ANDEN UDDANNELSE:
Kursusbeviser, skolebeviser, svendebrev m.v.
Dato
Titel
Uddannelsesinstitution
Dok. X
RELEVANT ERHVERVSERFARING
Ansættelse
Periode
Arbejdets Art
Virksomhed/Arbejdsgiver
3
Dok. X
FRITIDS- OG TILLIDSHVERV
Periode
Art
Institution
Dok. X
Land
Dok. X
OPHOLD I UDLANDET
Periode
Art
SPECIALPÆDAGOGISKE STØTTE – HAR DU BRUG FOR STØTTE I UNDERVISNINGEN?
Sæt × Fag
Dok. på test vedlagt X
Nej, jeg har ikke brug for støtte
Ja, jeg har brug for støtte til:
DATO OG UNDERSKRIFT:
DatoUnderskrift
4
RKV – AFTALE:
(udfyldes af uddannelsesinstitutionen)
Første henvendelse d.:
Modtaget af:
ADGANGSBETINGELSER TIL RKV ER OPFYLDT: Ja
Nej
begrundelse:
henvises til:
EUV1 EUV2 EUV3
Uddannelsesstedets kommentarer:
Første RKV- samtale:
Kl.: Sted:
EUV-vejleder: Tlf.:
E-mail:
SENDES TIL:
Eva Melchior Jensen
Uddannelseskontoret
Lindholm Brygge 9
9400 Nørresundby
[email protected]
5
BILAG 1:
Fyldt 25 år
Bestået 9. kl. eller 10. kl. med karakteren 02 i fagene dansk og matematik
Vurdering af kompetencer – varighed: ½ til 10 dage
Baggrund
Grundforløb
Hovedforløb
Økonomi
EUV 1:
Min. 2 års relevant
erhvervserfaring
Intet grundforløb
Kortere hovedforløb
Elevløn/SU/Dagpenge
som led i en jobplan
Ingen praktik
EUV 2:
Hele eller dele af grundforløbet
Nogen uddannelseog eller
(max 20 uger)
relevant
­erhvervserfaring
Kortere hovedforløb
EUV3:
Ingen relevant
erhvervserfaring
eller
forudgående
­uddannelse
Fuldt hovedforløb
Kortere praktik
20 uger
Praktik svarende til EUD-forløb
Elevløn/
Dagpenge som led i
en jobplan
Elevløn/
Dagpenge som led i
en jobplan
ØKONOMI UNDER UDDANNELSEN:
Har du en uddannelsesaftale får du elevløn.
Er du ikke i beskæftigelse og har du:
•
•
•
Ikke behov for praktik (EUV1)
– SU-berettiget eller dagpenge som led i jobplan
Praktik (EUV2 og EUV3), hvor du har en uddannelsesaftale med et praktiksted:
– Elevløn
Praktik (EUV2 og EUV3), hvor du ikke har en uddannelsesaftale med et praktiksted:
– SU under grundforløbet.
– I hovedforløbet, skal der foreligge en uddannelsesaftale med et praktiksted, elevløn eller dagpenge som led i en
jobplan.
6