Dagsorden - Rødkær Gruppe

Dagsorden
Nuværende besætning af poster
Kl. 17.00
Bestyrelse:
Formand:
Kassere:
Forældre:
Velkomst
Valg af dirigent og referent.
Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
Årsregnskab/godkendelse
Indkomne forslag.
Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid:
-
forelæggelse af gruppens udviklingsplan
-
fastsættelse af medlemskontingent
Sammensætning af bestyrelsen jf. § 14.5 og min 6 pers.
Valg til Bestyrelsen
Valg til Korpsrådet
Valg til Divisionsrådet
Valg af revisor og en revisorsuppleant.
Eventuelt
Kl. 18.00
Fællesspisning
Kl. 19.00
Tak for i aften
Jørgen Eriksen (På valg, Modtager genvalg)
Gitte Vestergaard (På valg, Modtager genvalg)
Jens Jacob Wammen (Ikke på valg)
Torben Johansen (Ikke på valg)
Ung:
Simon Birkjær Jensen (Ikke på valg)
Gruppeleder: Marianne Ehlers (Ikke på valg)
Gruppeleder: Steffen Glerup (På valg)
Korpsrådet:
Frederik Ehlers Feldborg(På valg)
Katrine Hammershøj (På valg)
Divisionsrådet:
Heidi Nipgaard Laursen (På valg)
Marianne Ehlers (På valg)
Simon Birkjær Jensen (På valg)
Frederik Feldborg (På valg)
Lars Madsen (På valg)
Revision:
Revisor:
Leif Schmidt (På valg)
Revisor sup.: Per Madsen (På valg)
Poster på valg:
Bestyrelsen: Formand, Kassere, Gruppeleder
Revisor
Revisor suppleant.
Korpsrådet
Divisionsrådet
Hvad sker der i Rødkær Gruppe
I 2014 havde vi meget travlt med en masse ændringer; nye lokaler, nye gruppeledere,
ny bestyrelse, ny struktur for bestyrelses- og ledermøder og oven i det hele voksende
vores gruppe også en del. Alle disse ændringer har medført en masse godt, men også
rodet op i en del ting som før kørte på rutine. Derfor har vi slappet lidt af med
ændringerne i 2015 og i stedet brugt tiden på at finde os tilrette.
Men selv om vi har trykket pause på ændringerne betyder ikke at vi har stået stille.
Vi har arbejdet med de tre hovedpunkter i vores udviklingsplan; Lederudvikling,
Spejderudvikling og Friluftsliv. Her kan blandt meget andet nævnes:
Vores miniledere der er Heidi og Lars som er nogle af de bedste til at komme afsted
på kurser, hvor de får kæmpe inspiration til sjove aktiviteter spændende forløb for
vores yngste spejdere.
Vores junior spejdere der virkelig har taget begrebet friluftsliv til sig. De bruger
naturen så meget at selv B.S. Christiansen må knibe en tåre.
I troppen har de arbejdet med begrebet ”Børn leder Børn” eller nærmere ”Unge leder
unge”, hvor de ældste tropsspejdere arrangerer møder for de yngste.
I maj var hele gruppen afsted på Divisionsturneringen sammen med 300 spejdere fra
hele Steen Blicher Division. Det blev ikke til de store præmier, men for de mindste
spejdere er det en stor oplevelse med så mange spejdere og for de ældste er fedt at
gense kammerater fra de andre grupper.
Sommerlejren blev holdt grenvis i år, hvor minierne var på Assenbækmølle
spejdercenter i brændende sol. Vores seje junior spejdere efterlod alle
bekvemmeligheder derhjemme og tog på en uges vandretur i det midtjyske. Og
tropssejderne slog pjalterne sammen med tropsspejderne fra Thorning og tog en tur
til Mors.
Selv om vi er meget glade for vores fælles gruppesommerlejre så må vi indrømme, at
der også er store muligheder når vi deler os.
Vores oprykningstur var en smule anderledes i år. Vores Gruppeleder Marianne har
været på Gilwell kursus og som en del af dette fik hun en opgave med hjem. Det blev
til et åbenthus arrangement for hele ”øster”-kvarteret omkring Tuen, med spejder
aktiviteter og bålmad til gæster og spejdere.
Grupperådsmøde 2016
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Mandag d. 8. februar 2016
kl. 17.00 – 19.00
Rødkærsbro Hallen
Arrangementet vil fungere som kombineret Grupperådsmøde og fællesspisning, hvor
seniorene laver aktiviteter for de mindre spejdere og søskende under mødet fra kl.
17.00 til 18.00 og derefter deltager i fællesspisning.
Prisen for maden er:
Pr. forældre: 60 kr.
Pr. barn:
30 kr.
Drikkevarer købes separat(Betales ved arrangementet).
Pga. maden er tilmelding nødvendig dette skal ske senest d. 1. februar til Marianne
på mail: [email protected] Betaling sker på Reg. 2331 Konto. 3081700078.
Vi håber at rigtig mange forældre, bedsteforældre, spejdere og søskende vil deltage,
om ikke andet for at hører hvordan det går i gruppen og få et par hyggelige timer.
På de følgende sider kan i finde dagsordenen for mødet, oversigt over poster i
gruppen og på sidste side en lille forsmag på hvad vi har gået og fusket med på det
sidste.
Regnskab for 2015 samt indkomne forsalg vil kunne findes på Rodkaer.dk senest 1
uge før Grupperådsmødet.
Vi ses 
Spejder hilsen
Rødkær Gruppe