Rapport om Hovstien - Lokalhistorisk forening for Tølløse egnen

Rapport om Hovstien
For Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen
Februar 2016
ved Erik Lausen og Marina Wijngaard
Ikke nærmere identificeret dokument fra 2009
Hovstien
Fra Kvarmløsevej til Aastrupvej
Jeg har d. 28-4-2009 aftalt med Peter Steen fra DN, at DN/lokal græsrødder klipper udhængende grene, når
det er nødvendigt.
Jeg har til gengæld lovet, at kommunen slår det stykke af stien, hvor der vokser brændenælder og andre
store urter (se kort). Vi aftalte, at der slås 2 gange i hhv. maj og juli/aug. alt efter, hvor tilgroet det er.
Med nogle års mellemrum skal der lægges flis ud i et lille, fugtigt område (se kort).
Trappen skal vi lige snakke om. Vi skal nemlig have flyttet gelænderet, og spørgsmålet er, om Tom evt.
kunne gøre det.
Grøn linje: Hovstien - Rød linje: Skal slås - Blå firkanter: Pæle
Status – februar 2016
Det fremgår af den kommunale Stiplan 19 Tølløse, at Hovstien er en offentlig sti. Der er hævd på stien, som
kan føres tilbage til 1789 og sandsynligvis længere. Stien er lagt på et gammelt stendige i markskel.
Vurdering af stiens aktuelle tilstand:
 Start af stien ved Kvarmløsevej. Stien er farbar men en terrænregulering ville være godt. Der er
dybe kørespor efter et eller andet køretøj. (1)
 Stien fortsætter på den høje rabat, til højre, fin stand men meget smal. (2 og 3)
 Efter det store tværgående stendige ligger stiens linjeføring på højre side af beplantningen. Her
tvinges man til at gå i plovfuren på grund af manglende vedligeholdelse. (6 og 7)
 Stien fortsætter til højre forbi kildevældet. Her er man tvungen til at gå i kornmarken. (12 og 13)
 Kilden har sit naturlige forløb mod øst til Åstrup i den stensatte rende.
 Efter renden er kildevældets videre forløb rørlagt. Første strækning af røret er defekt, og vandet
finder selv videre ud på marken i en plovfure. Her skal man hoppe over…. (15 og 16)
 Vandet finder tilbage til drænet og man hopper tilbage.( 17)
 Resten af stien er svær at få øje på grund af højt græs, brændenælder m.m. (17 og 18)
 Stien slutter ved Åstrupvej.
Generelt
Besigtigelse af stien må anbefales.
Stien er nogenlunde fremkommelig og kan let reetableres i sin fulde længde.
Forslag
Den første sektion fra Kvarmløsevej er meget fugtig og har to dybe kørespor. (1) Her er der behov for et lag
flis (jf. uidentificeret dokument) og de dybe kørespor må fyldes op. Grene skal ryddes væk.
Der er foretaget en beskæring af beplantningen langs stien(af hvem?). Mere beskæring ville være
hensigtsmæssig (3, 7, 12, 13 og 17). En fjernelse af de afklippede grene (7, 12 og 13) samtidig med at
landmanden ikke alene ved den høje rabat (2 og 3), men over hele stiens længde ved næste pløjning vender
jorden mod stien, ville give betydelig bedre adgang og bedre mulighed for vedligeholdelse fremover.
Den sidste del af stien bør ryddes for højt græs og brændenælder (18).
Hovstien i billeder (© Erik Lausen - EL og Marina Wijngaard - MAW)
1. Start ved Kvarmløsevej © EL
2. Op på den høje, men smalle sti © EL
3. Hen til stendiget © MAW
4. Ved stendiget © MAW
5. Stendiget © MAW
6. Næste stykke © MAW
7. Ud i plovfuren ©MAW
8. Ved kilden til højre © EL
9. Kilden © EL
10. Kunne måske trænge til oprydning ©MAW
11. Alt hører jeg vågne …. © MAW
12. Her tvinges man ud i marken© MAW
13. Mere plovfure© MAW
14. Kildevældet fortsætter © EL
15. Røret er stoppet. © EL
16. Vandet finder sin egen vej © EL
17. Og forsvinder et nyt sted … © EL
18. Her er det ikke klart, hvor stien går på grund af brændenælder og græs. © EL