(01) 721 68 23, Fax.: (01) 724 84 23, Okra

Izvršitelj
IVKOVIĆ GORAN, univ.dipl. prav.
Breznikova ulica 15, 1230 Domžale
Tel.: (01) 721 68 23, Fax.: (01) 724 84 23,
Okrajno sodišče v Mariboru
CAFOVA ULICA 1
2000 Maribor
Opr.št:VL 12/154682
IZV 2012/06866
64016
Dolžnik;Mesiček Anton, 2000 Maribor
Upnik:SI. MOBIL d.d.
Datum: 09.02.2016
DRAŽBENI
RAZGLAS
Dne 14.03.2016 ob 13:00 se bo na naslovu: Trčova 177, 2000 Maribor, vršila prva javna dražba, naslednjih
predmetov z ocenjeno vrednostjo:
Zap.št. Opis predmeta
1 OSEBNO VOZILO FORD KA 1.3, PRVA REG: 17.07.2004, REG.
OZN: MB T9-344, VIN: WF0BXXWPRB2B73241
Vrednost EUR
1.200,00
 Prodaja poteka po sistemu videno - kupljeno
 Stroški in davki bremenijo kupca
Izvršitelj Goran Ivković, univ. dipl. prav.
Informacije pomočnik izvršitelja; g. Ignac Mutec: 051 303 792.
Kupci so dolžni kupnino izplačati takoj po dražbi oziroma kasneje, če se tako dogovori z izvršiteljem.
Poslano:
- upniku
- dolžniku
- Okrajno sodišče v Mariboru, oglasna deska
Uradne ure:
Breznikova 15/1 nad., 1230 Domžale Tel./Faks:01/724-84-23
PONEDELJEK 09:00 – 11:00; SREDA 09:00 – 17:00; PETEK 09:00 – 13:00