razpis vodjem delavnic, predavateljem in drugim ponudnikom

GIZ R TIM
Hmeljarska 1, p.p.72, 3310 Žalec
Gospodarsko interesno združenje za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
tel.: +386 03 713 31 00, fax: +386 03 713 31 13
[email protected]; www.izvir.com
Turistična agencija IZVIR
DUHOVNE POČITNICE DUGI OTOK – HOTEL LUKA
RAZPIS VODJEM DELAVNIC, PREDAVATELJEM IN DRUGIM PONUDNIKOM
Za nami so duhovne počitnice na Dugem otoku 2015. To je bilo že naše tretje leto, ko smo
organizirali delavnice na Dugem otoku. Osnovna značilnost tega leta je bila zelo r azlična
udel ežba po posameznih delavnicah. Naj takoj na začetku poudarimo skrb tako nas kot
organizatorjev, kot tudi vodij delavnic, za pridobitev udeležencev.
Pozivamo predavatelje, vodje delavnic in druge, da ponudijo svoje sodelovanje v letu 2016.
Da bi skupno zagotovili vsakemu voditelju zadostno število udeležencev, bo vsak teden
na programu le ena delavnica.
TERMINI V 2016
01. 21.05. – 28.05.2016
srečanje zeliščarjev
02. 28.05. – 04.06.2016
individualne prijave – ni programa
03. 04.06. - 11.06.2016
individualne prijave – ni programa
04. 11.06. – 18.06.2016
potepanje po otoku
05. 18.06. – 25.06.2016
delavnica + individualni tretmaji
06. 25.06. – 02.07.2016
delavnica + individualni tretmaji
07. 02.07. – 09.07.2016
delavnica + individualni tretmaji
08. 09.07. – 16.07.2016
delavnica + individualni tretmaji
09. 16.07. – 23.07.2016
delavnica + individualni tretmaji
10. 23.07. – 30.07.2016
delavnica + individualni tretmaji
11. 30.07. – 06.08.2016
delavnica + individualni tretmaji
12. 06.08. – 13.08.2016
delavnica + individualni tretmaji
13. 13.08. – 20.08.2016
delavnica + individualni tretmaji
14. 20.08. – 27.08.2016
delavnica + individualni tretmaji
15. 27.08. – 03.09.2016
delavnica + individualni tretmaji
16. 03.09. – 10.09.2016
delavnica + individualni tretmaji
17. 10.09. – 17.09.2016
delavnica + individualni tretmaji
18. 17.09. – 24.09.2016
potepanje po otoku
V terminih 02., 03., 17. in 18. bodo organizirani dodatni programi sprehodov, ogledov in
izletov.
V letu 2016 bo potekala vsak teden le ena delavnica (razen če si voditelj sam dogovori
sodelavca).
NAMESTITEV IN PROSTOR ZA IZVEDBO DELAVNIC
Za realizacijo programa imamo rezervirane sobe v hotelu Luka, manjše število pa tudi v
zasebnih sobah in apartmajih. Delavnice se praviloma izvajajo v naravi, obstaja tudi možnost
izvajanja v manjši dvorani (ki je bila v letu 2014 adaptirana – izvedena je tudi zvočna
izolacija) ali pa na veliki terasi hotela. Obstaja prostor za izvedbo individualnih tretmajev.
Po zagotovilu hotela bo v tej sezoni končno rešeno tudi vprašanje kvalitetne vegetarijanske
prehrane.
Hotel je delno prenovljen (balkoni), vse sobe imajo klimo !
IZVEDBA DELAVNIC
Tedensko bo vključena v program le ena delavnica in dodatna ponudba npr. joga, plesi v
krogu, gongi, masaže,… . Posamezni vodja delavnice lahko izvede tudi sam celotni tedenski
program. S tem bomo dosegli zadostno število udeležencev na posamezni delavnici . Večina
delavnic želimo nasloviti: Preživite teden z … .
HONORAR IZVAJALCEV DELAVNIC
Voditelji delavnic sami določite ceno delavnice (malce se posvetujte tudi z nami) in tudi sami
poberete denar. Celoten znesek pripada vodjem delavnice.
Voditelji plačajo stroške bivanja v hotelu s popustom 10%. Poleg tega jim za vsakega
udel eženca, ki se prijavi preko njih, priznamo 5% provizije od vrednosti bivanja udeleženca.
AVTOBUSNI PREVOZ
Organiziran bo avtobusni prevoz iz smeri Ljubljane in Novega mesta ter iz M aribora, Celja,
Sevnice,… do Zadra in nazaj.
PROMOCIJA
Tudi za 2016 bomo za duhovne počitnice izvedli obširno promocijo preko spletne strani
IZVIR in elektronske pošte, preko raznih prireditev in sejmov,… . Tiskali bomo poseben
letak. Dogovarjamo članke v revijah. Pojavili se bomo na televiziji. Dogovorili smo
sodelovanje z VEČEROM.
POZIV PREDAVATELJEM – PRIJAVA NA RAZPIS
Pozivamo predavatelje, da se prijavijo za izvedbo delavnic do 10.02.2016.
Predavatelji, ki so v sezoni 2015 uspešno izvedli delavnice na Dugem otoku, si lahko
prednostno izberejo termin do 01.02.2016.
Z vsakim predavateljem bomo sklenili dogovor o izvedbi.
INFORMACIJE, PRIJAVE:
Društvo in Turistična agencija IZVIR
+386 (0)3 713 031 00 (agencija),
+386 (0)41 931 540 (Katarina); +386 (0)41 769 686 (Janko);
+386 (0)31 336 040 (Mateja)
www.izvir.com ; [email protected] ; fb društvo Izvir