OPERATER nove LINIJE ZA TOPLOTNO OBDELAVO

Podjetje Acroni je največja družba jeklarske divizije Skupine SIJ – Slovenske industrije jekla. Odlikuje nas visoka kakovost
izdelanih jekel, vrhunsko znanje naših zaposlenih, ki se prenaša iz generacije v generacijo, lasten razvoj, ki sledi potrebam
trga ter v prihodnost usmerjena proizvodnja visoko kakovostnih več vrednih ploščatih izdelkov iz jekla.
Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je vodilni proizvajalec jekla v Sloveniji in eden največjih proizvajalcev nerjavnih,
orodnih in specialnih jekel v Evropi. S skupno več kot 3.100 zaposlenimi smo eden največjih slovenskih zaposlovalcev in
steber gospodarstva v občinah Jesenice in Ravne na Koroškem. Z več kot 700 mio EUR letnega izvoza smo med vodilnimi
slovenskimi izvozniki, saj na tujih trgih beležimo več kot 85 odstotkov vseh svojih prihodkov.
Za uresničevanje naše strategije in doseganje ciljev družbe ter dela na
novi najsodobnejši napravi iščemo sodelavca/ko za delovno mesto
OPERATER
nove
LINIJE ZA
TOPLOTNO
OBDELAVO
12 kandidatov
(m/ž)
Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
• Upravljanje nove Linije za toplotno obdelavo v skladu s tehničnimi in tehnološkimi predpisi;
• Skrb za pravilno delovanje naprave;
• Skrb za zagotavljanje kvalitete;
•Zagotavljanje varnega in čistega delavnega okolja;
• Sodelovanje pri popravilih in intervalnih pregledih naprave.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• Srednješolska (V. stopnja) izobrazba strojne/elektro/metalurške smeri ali smeri mehatronika;
• Poznavanje dela na računalniku.
Izbranemu kandidatu nudimo:
• Delo v stabilnem podjetju in urejene pogoje dela;
• Strokovno usposabljanje in izobraževanje;
• Možnost razvoja kariere in napredovanja;
• Delo na najsodobnejši napravi.

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas
s poskusnim delom šestih mesecev.

Kraj opravljanja dela: Acroni d.o.o., C.B. Kidriča 44, Jesenice

Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom in dokazilom o pridobljeni strokovni izobrazbi, drugih
znanjih ter opravljenih izpitih, pošljite na elektronski naslov [email protected] do vključno
25.2.2016.