vabilu - Zavod RS za varstvo narave

Vabimo vas, da se udeležite prestavitve gnezda štorklje na Ljubečni,
v četrtek, 18. februarja 2016, ob 11:30. uri, v Kulturnem domu na Ljubečni.
„Gospa in gospod Štrk” iz Ljubečne se bosta kmalu vrnila iz prezimovanja v Afriki.
Da bi se vrnila v varnejši dom, bomo s pomočjo Elektra Celje d.d. prestavili gnezdo iz
sedanjega električnega droga na nov drog brez električnih vodnikov. Celoten dogodek
smo pripravili v sodelovanju z Mestno občino Celje, Elektrom Celje d.d., Krajevno
skupnostjo Ljubečna ter Zavodom RS za varstvo narave. Pred prestavitvijo gnezda
bomo v Kulturnem domu Ljubečna predstavili štorklje in njihova življenjska okolja.
Ogledali si bomo tudi Volčeke - vlažne travnike, kjer se štorklje čez leto prehranjujejo.
Do tam se nam boste lahko pridružili z organiziranim prevozom.
Program:
11:30 – 11:45
Pozdravni nagovor,
Gorazd Železnik (KS Ljubečna),
Bojan Šrot (MO Celje),
dr. Darij Krajčič (Zavod RS za varstvo narave)
11.45 – 12:00
12:00 – 12:15
12:30 – 13:00
Predstavitev domačih štorkelj »Štrk«, Milan Brecl
Predstavitev: Prijetnost travniškega »duha« se spreminja, Gregor Kalan, ZRSVN
Prestavitev gnezda štorklje; Elektro Celje d.d., pri gnezdu štorklje
na Kocbekovi cesti, Ljubečna
12:30 – 14:00
Vljudno vabljeni!
Ogled travnikov in predstavitev območja Volčeke na terenu;
Ljudmila Strahovnik, ZRSVN (organiziran prevoz od Ljubečne do Volček).
a
p
s
o
g
&
d
o
p
gos
Gregor Kalan
Naravovarstveni svetovalec
Zavod RS za varstvo narave, OE Celje
Tanja Košar Starič
Vodja OE Celje
Zavod RS za varstvo narave