Informacijski list - Slowenien, deutsche Botschaft in Laibach

Ljubljana, januar 2016
INFORMACIJSKI LIST za oddajo vloge za izdajo vizuma »Vander Elst«
za opravljanje začasne dejavnosti
 Če namerava delavec slovenskega podjetja, ki ima v Sloveniji dovoljenje za prebivanje za daljši
čas („rezident za daljši čas - ES“), v Nemčiji opravljati enkratno začasno dejavnost, ki bo
trajala do 3 mesece znotraj obdobja 12 mesecev, ne potrebuje vizuma.
 Vsi ostali delavci slovenskih podjetij, ki imajo dovoljenje za prebivanje v Sloveniji in želijo v
Nemčiji opravljati začasno dejavnost, potrebujejo vizum.
Dokazilo o trajanju opravljanja storitve (storitev) je podano v okviru potrdila o napotitvi na delo A 1
(to potrdilo je v primeru uradnih kontrol v Nemčiji priporočljivo imeti pri sebi).
Potrebna dokumentacija za oddajo vloge za izdajo vizuma »Vander Elst«:
Vsi dokumenti (razen vprašalnika in poduka) morajo biti predloženi v originalu in 1 fotokopiji.
1.
2.
3.
4.
v celoti izpolnjen in lastnoročno podpisan obrazec vloge za izdajo vizuma in podpisan poduk
(priloga v skladu s 55. členom Zakona o prebivanju),
(oboje je na voljo brezplačno na oddelku za vize veleposlaništva ali na spodnji povezavi)
 Vloga:
Visumantrag
 Poduk:
Belehrung §54 Abs 2...
veljavni potni list z najmanj dvema praznima stranema (plus fotokopija strani z osebnimi
podatki)
Pozor: Vizum je mogoče vnesti samo v potni list, ki je bil predložen ob oddaji vloge za izdajo
vizuma.
veljavno dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji,
delovno dovoljenje v primeru začasnega prebivanja,
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Laibach, Prešernova 27  1000 Ljubljana  Slowenien 
Telefon +386 1 479 0300  Telefax +386 1 251 6166
Besuchen Sie die Deutsche Botschaft Laibach im Internet:
www.laibach.diplo.de
-25.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ena biometrična fotografija
pristojbina – 60,00 evrov (v gotovini),
potrdilo izvajalca storitev, ki mora vsebovati naslednje podatke:
 kratek opis storitve, ki naj bi jo vlagatelj opravljal,
 začetek in predvideni konec opravljanja storitve v Nemčiji,
 kraj opravljanja storitve v Nemčiji (navedba naslova s poštno številko),
pogodba o zaposlitvi vlagatelja,
potrdilo o napotitvi na delo A 1,
evropska kartica zdravstvenega zavarovanja,
v vsej EU priznano dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini (vključno s
prevozom bolnika v domovino), minimalna zavarovalna vsota: 30.000,- €.
Odvzem prstnih odtisov ob oddaji vloge za izdajo vizuma „Vander Elst“ ni predviden. Prav tako
prosilcu vloge za vizum ni treba oddati osebno.
Prosimo upoštevajte, da lahko vlogo za vizum oddate samo, če ste predhodno rezervirali termin.
Termin lahko rezervirate izključno na spletni strani veleposlaništva.
 RK-Termin
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Laibach, Prešernova 27  1000 Ljubljana  Slowenien 
Telefon +386 1 479 0300  Telefax +386 1 251 6166
Besuchen Sie die Deutsche Botschaft Laibach im Internet:
www.laibach.diplo.de