naulakallion katuympäristö

nurmikko
MERKINNÄT
____________________________________________ _________________________________
YLEISMERKINNÄT
PINNOITTEET, RAJAUKSET
Y=25506150
kaavaan merkitty koirapuiston alue
kiveys
suunnittelualueen raja
asfaltti
voimalinjan johtoaukea
15 m johdon keskilinjasta
_________________________________
RAKENTEET, KALUSTEET
rungot,
tolpat
a
t
n
U
poistettavat puut
valaistus, nykyinen
istutettavat lehtipuut
valaistus, uusi
istutettavat havupuut ja -pensaat
_________________________________
PINTAVEDET
säilyvä, nykyinen pensas
pintavesien valumareitit
istutettava pensasalue
hulevesien suodatus
nurmikko
asfaltti
____________________________________________
RAKENTEET, KALUSTEET
uudet penkit
hiekoitusastia
siivousvälineet
kyltti: isot koirat
syväjätesäiliö
penkit
koirapuiston varusteet,
nimetty kuvassa
rungot,
tolpat
hiekoitusastia
siivousvälineet
kyltti: pienet koirat
syväjätesäiliö
penkit
aidat ja portit
syväjätesäiliö
valaistus, nykyinen
nykyinen
syväjätesäiliö
sy
t
s
e
j
jär
t+
ö
n
n
sää ustaulu
t
ilmoi
y
k
n
ellu
M
1
____________________________________________
PINTAVEDET
hulevesien suodatus
EV
ro
u
p
län
Siivousvälineistö
valaistus, uusi
pintavesien valumareitit
nykyinen
penkki
Hiekoitus ja syväjätesäiliö
syväjätesäiliö
5
20m
säilyvä, nykyinen puusto
kiveys
sas
PIENET KOIRAT
nyk asvaltti
Koirapuiston aita
25
ti
n
i
ö
äk
pys
B
419-4-114
X=6680150
vä pen
2 800 m2
aidat ja portit
sorapinta / kuorihake
ISOT KOIRAT
rungot,
tolpat
Penkkiesimerkki
sorapinta / kuorihake
____________________________________________
PINNOITTEET, RAJAUKSET
n, säily
voimalinjapylväs
10m
1 300 m2
hulevesien
suodatus
Y=25506100
0m
Zi
nykyine
EV
e
i
t
n
a
mal
A
e
i
t
n
e
ä
m
i
s
n
Lä
EV
puiston kaavaraja
varoalue 10 m johtoaukean
uudet penkit
molemmin puolin
____________________________________________ koirapuiston varusteet,
KASVILLISUUS
nimetty kuvassa
S
u
k
l
o
p
inkilä
1
1
LR
LUONNOS 10.2.2016
Katu- ja puisto-osasto
HELSINGIN KAUPUNKI
RAKENNUSVIRASTO
PL 1515, Kasarmikatu 21
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p.(09) 310 1661 f.(09) 310 38328
www.hkr.hel.fi
s-posti: [email protected]
KAUP.OSA, OSA-ALUE
47. Mellunkylä, Naulakallio
Länsimäentien koira-aitaus
Puistosuunnitelma
MK
LIITTYY
1:200
KORVAA
NRO
VIO 5790 / 1
KORVATTU
ASEMAKAAVA
LIIKENNES.
TASOKOORDINAATISTO:
12207
KORKEUSJÄRJESTELMÄ:
MA-ARKKITEHDIT
KHS
YTLK
HYV.
TARK.
LAAT.
MA-arkkitehdit
HYV.
TARK.
NILSIÄNKATU 10 A, 00510 HELSINKI, PUH. (09) 669 155, www.ma-arkkitehdit.fi
LAAT.
KHy