Etätyöstä joustotyöhön - joustotyö = etätyö 2.0

Etätyöstä joustotyöhön - joustotyö = etätyö 2.0
joustotyö = joustoelämä - työ liikkuu, ihmiset ei
Perinteinen toimisto
Koti & kotitoimisto
Työmatka
Vanhat
työtilat
Siirtyminen kävellen,
pyörällä tai julkisilla
liikennevälineillä
muutos
Monitilatoimisto
(nolla- tai +energiatoimistorakennus
Lähi- ja joustotoimisto &
HUB
Uudet työtilat
Siirtyminen
julkisilla
liikennevälineillä
Varusteltu kuten
monitilatoimisto
©
sprl 2015