Vantaa

Julkipanoilmoitus
Vantaa
VD/1052/11.01.01.01/2016
JULKIPANO
Vantaan ymparistopaallikko teki 3.2.2015 § 11 alia mainitun paatoksen ymparistbnsuojelulain
118 § mukaisesta ilmoituksesta tilapaista melua ja tarinaa aiheuttavasta toiminnasta.
Ilmoituksen tekija ja yhteystiedot
YIT Rakennus Oy
Jouko Nurmi
Panuntie 11, 00620 Helsinki
Toiminta, toiminta-aika ja sijainti
Paalutusta tehdaan 7.3. - 24.6.2016 valisena aikana maanantaista petjantaihin klo 7.00 18.00 poislukien arkipyhat osoitteessa Talkootie 39, 01350 Vantaa.
Paatos annetaan julkipanon jalkeen 11.2.2016
Jaljennos ymparistbpaallikon paatoksesta ja muutoksenhakuohje on nahtavana ilmoitustaulun
hoitajalla.
Ymparistbpaallikon paatbs liitteineen ja muut taman asian kasittelyyn liittyvat asiakitjat ovat
nahtavilla Vantaan kaupungin ymparistbkeskuksessa, osoite: Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa.
Asiaa hoitaa ymparistbtarkastaja Kaisa Mantyla, puh.09 8392 3032.
Paatokseen tyytymatbn voi hakea paatbkseen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen
30 vrk paatbksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipaivaa lukuun ottamatta. Paatoksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon tassa kuulutuksessa mainittuna paivana, jolloin se on annettu. Valituskirjelma on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistaan 14.3.2016 osoitteeseen PL 204 65101 Vaasa (kayntiosoite Korsholmanpuistikko 43).
Vantaalla 10.2.2016
VANTAAN KAUPUNGIN YMPARISTOKESKUS
'.r^tettu nahtivaksi Vantaan kaupi:
.ir.oitustaululla
j^Oi^fanWA
Vantaan kaupunki
Puhelin (vaihde) 09 83911
kinaamo[at]vantaa.fi
Ymparistokeskus
Kirjaamo
Asematie 7
www.vantaa.fi
Y-tunnus 01246109
01300 Vantaa
ID 826935