Ohjelma ja tarkemmat tiedot

Avoimen verkkokoulutuksen
mahdollisuudet pk-yrityksille
Porin yliopistokeskuksessa 17.2.2016, klo 8.00—11.00
Koulutus ja osaamisen hankinta elävät globaalin dataverkoston mahdollistamaa muutosvaihetta. Opetus, koulutus ja perehdytys toteutuvat yhä useammin verkossa toimivien
oppimisympäristöjen avulla, jotka tarjoavat osaamisen hankkimiseen tai kehittämiseen
kustannustehokkaita ja kansainvälisiä vaihtoehtoja. Ajatar-hankkeen ja UCPori Klubin aamubrunssin puitteissa järjestettävän tapahtuman ideana on esitellä ICT:n mahdollistaman
avoimen verkkokoulutuksen ja siihen liittyvien Massive Open Online course (MOOC)kurssien hyödyntämismahdollisuuksia eri näkökulmista. Tapahtuman tavoitteena on tiivistää yliopiston ja satakuntalaisten pk-yritysten yhteistyötä avointa verkkokoulutusta hyödyntävässä osaamisen hankinnassa. Ensimmäisessä työpajassa suunnitellaan pk-yrityksille
laadittavan MOOC-verkkokoulutuskokoelman sisältöä ja sen mahdollista koekäyttöä.
Aamubrunssi ja työpaja eivät edellytä teknistä taustatietoa. Mukaan toivotaan yritysten osaamisen hankinnasta vastaavia henkilöitä ja avointa
asennetta.
Ohjelma Luokka 225
UCPORI KLUBIN AAMUBRUNSSI, TEEMANA: ”Avoimen
verkkokoulutuksen mahdollisuudet pk-yrityksille”
8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
UCPori Klubin terveiset / Ulla Hytti
8.15 Avaus ja johdatus päivän teemaan
Janne Harjamäki / TTY
Näkökulmia MOOC-kursseihin
Petri Linna / TTY
MOOC-esimerkkejä
Janne Harjamäki / TTY
Ryhmätyöskentelyä
MOOC–kurssien sopivuus yrityksen henkilöstöryhmille
Ilmoittautuminen:
10.2.2016 mennessä
[email protected],
p. 040 826 2714 tai
www.avoinsatakunta.fi
Tapahtuma on maksuton!
ICT-aiheinen
MOOC-kysely:
Vastaa 14.2.2016
mennessä
9.30 Brunssin päätös (+ 10 MIN tauko)
MOOC-TYÖPAJA
9.40 Työpaja-osio
Janne Harjamäki + muut / TTY
Lisätietoa
tapahtumasta
www.avoinsatakunta.fi
Satakuntalaisia tuloksia MOOC–kyselystä
MOOC–kurssikokoelman kehittämistä satakuntalaisten pkyritysten ICT-tarpeisiin
Avointa keskustelua MOOC–kurssikokoelman tarpeista
Sivusto avoimuutta edistäville hankkeille Satakunnassa
Seuraa myös twiittejä
10.50 Jatkotoimenpiteet
Janne Harjamäki + muut / TTY
11.00 Työpajan päätös, tilaisuus päättyy
AJATAR -hanke:
Ajatar-hankkeessa edistetään muun muuassa avoimen datan ja
avointen verkkokoulutusten hyödyntämistä satakuntalaisissa
pk-yrityksissä.
Ajatar-hankkeen yhteystiedot: Jari Leppäniemi, p. 040 826 2820, [email protected]