Koulutuksen ohjelma

Kansallinen allergiaohjelma 2008 - 2018
Perusterveydenhuollon astmakoulutus
Iisalmen terveyskeskus
Aika: 2.3.2016 klo 12:00 - 15:45
Paikka: Iisalmen terveyskeskuksen kokoustila, Meijerikatu 2, Iisalmi
Kohderyhmä: Ylä-Savon SOTE ky:n lääkärit, hoitajat (sairaanhoitajat, terveydenhoitajat,
perushoitajat), apteekkien henkilökunta, kaikki asiasta kiinnostuneet Ylä-Savon SOTE ky:n
terveydenhuollon ammattilaiset
Ilmoittautumiset osoitteeseen:
www.lyyti.in/pthastiis_8742
OHJELMA:
12:00
Tervetuloa
Allergiaohjelman tavoitteet astmassa ja perusterveydenhuollon astmakoulutuksen
tavoitteet
Erja Tommila, projektivastaava, esh, Filha ry
12:40
Käypä hoito – suositus: Astmapotilaan seuranta ja kontrollit perusterveydenhuollossa
Prof. Erkka Valovirta, Filha ry
13:15
Keskustelua: Kuinka astman hoitoketju toimii Pohjois-Savossa?
13:45
Yhteistyöyrityksen puheenvuoro
14:00
Näyttelyn kautta kahville
14:20
Kuinka tunnistan astman pikku lapsella, aikuisella, vanhuksella, tupakoitsijalla,
ylipainoisella, urheilijalla, COPD-potilaalla?
Erkka Valovirta
15:00
Kuinka ohjaan ja motivoin
Erja Tommila
15:30
Keskustelua päivän teemasta
Lämpimästi tervetuloa!
Koulutuksen järjestää Filha ry yhteistyössä Ylä-Savon SOTE ky:n kanssa.