Tutustu kaikkiin päivän esityksiin

TTY tutuksi – tutkimuksen
uudet suunnat ja yhteistyön
monet mahdollisuudet
9.2.2016
Digitaalinen
toimintaympäristö – älykkäät
koneet ihmisen avuksi
Näkevät tietokoneet, robotit ja big data
Joni Kämäräinen
Voiko heikkoja sosiaalisia linkkejä vahvistaa koneälyn avulla?
Jukka Huhtamäki
Älykkäät koneet
Seppo Tikkanen
Näkevät koneet, robotit ja big
data
Joni Kämäräinen / Signaalinkäsittely
Muutosvoima: robotisaatio
10.2.2016
4
Muutosvoima:
virtuaalimaailma
10.2.2016
5
TTY tutkii: tietokonenäkö ja kuulo
10.2.2016
6
Haasteena muuttaa pelot
vahvuuksiksi
10.2.2016
7
Voiko heikkoja sosiaalisia
linkkejä vahvistaa
koneälyn avulla?
COBWEB-hanke
Suomen Akatemian ICT 2023 -ohjelma
@jnkka #weakties
Yhteistyössä: NOVI, IHTE ja IISLab
10.2.2016
9
How to facilitate the emergence of weak
ties to support knowledge work
productivity and innovation?
Milgram (1967): six degrees of
separation, small-world networks
Granovetter (1973): weak ties are
a key source of competitive
advantage
Burt (1992): Structural holes
Newman (2001): researcher
networks are small-worlds
Pentland (2015): collaboration
structure is key predictor of
performance; weak ties are vital in
breaking echo chambers
10.2.2016
10
Use case example
“The system forms an extensive profile of John’s
interests and skills (keyword analysis) and his
social networks (social network analysis), based
on various open data online. “Hah, this is like
Tinder for professionals, interesting!” he laughs.”
“Third, Jin is a recently graduated graphic
designer with an interest in learning Finnish.”
“Next week in a open event with 200+
participants, John receives a notification that
also Jin happens to be there. He decides to grab
the opportunity on the go.”
“Technically trivial, impossible in practice”
10.2.2016
11
Action Design Research
•
•
•
•
•
•
Ethnographic etc. research on user requirements: privacy,
ethics, control mechanics of measuring humans, …
Collect knowledge worker profiles, e.g. publications and
social media streams for researchers
Algorithms for calculating the similarity between the profiles
and the ”structural distance”
Mapping existing networks structure, i.e. strong ties to avoid
"rematching”
Visualizations and other means to present and recommend
matches and recommendations
…in collaboration with selected stakeholder organizations
10.2.2016
12
Join the discussion!
PIs: [email protected],
[email protected], [email protected]
#weakties
@jnkka, @jjussila, …
10.2.2016
13
Älykkäät koneet
Hydrauliikan ja automatiikan laitos
IHA
Professori Seppo Tikkanen
Mikä on älykäs kone?
Riittääkö suuri laskentateho älykkään koneen määritelmäksi? – EI
Riittäkö suuri anturien lukumäärä älykkään koneen määritelmäksi? – EI
Riittääkö suuri ohjelmarivien lukumäärä älykkään koneen määritelmäksi? – EI
•
•
Pelkkä datan kerääminen ja tilastoanalyysi ei ole älykkyyttä
Laskentateho, anturointi eivätkä ohjelmistot pysty korvaamaan
huonoa mekaanista ja tai huonoa järjestelmäsuunnittelua
Älykkäässä koneessa yhdistyvät älykäs järjestelmä/koneensuunnittelu digitaalisuuden tuomiin uusiin mahdollisuuksiin
10.2.2016
15
Älykkäitä koneita
Pyöräkuormaaja
Pendoliino
Paperikone
Kallistusjärjestelmän
servohydrauliikka
korvattiin digitaalihydraulisella
Luotettavuus parani,
ajonopeudet nousivat
Komponenttien vaihto
Perinteinen servo+ optimoitu säätäjä
hydrauliikka korvattiin
täysdigitaalihydraulisella Polttoaineensäästö 30%
Autonominen ajaminen
”Power on demand”
• Reitin suunnittelu ja
toteutus
Häviöt alenivat 98%
10.2.2016
16
Älykkäät toimilaitteet
Älykäs kone vaatii älykkäitä toimilaitteita
Älykkäässä toimilaitteessa: Itsenäinen toiminta ja tiedonsiirto
Integrointi toimilaitetasolla – Plug and work – toimilaitteet
• Teholähde, energiavarasto
• Anturointi, ohjain, tiedonsiirto
10.2.2016
17
Älykkäät koneet
Pelkkä digitaalisuuden osaaminen ei riitä…
Digitaalisuuden, älykkyyden hyödyt tulevat vasta kuin
yhdistämme digitaalisuuden sovellusosaamisen ja
laitteiden perusteknologia-osaamisen
Ilman perusteknologiaosaamista ja sen kehittämistä
digitaalisuuden eduista voidaan hyödyntää vain puolet nollan
10.2.2016
18
Energia ja ekotehokkuus –
kiertotaloutta ympäristön
hyväksi
Profiilialueen esittely
Pertti Järventausta
Älykkäät energiajärjestelmät
Pertti Järventausta
Bio- ja kiertotalous TTY:llä
Jukka Konttinen
TTY:n strategian profiilialueet (2016-2020)
•
Digitaalinen toimintaympäristö – älykkäät koneet ihmisen avuksi
•
Energia- ja ekotehokkuus – kiertotaloutta ympäristön hyväksi
– Energian ja raaka-aineiden käytön tehostaminen vähentää
kustannuksia sekä ympäristön kuormitusta. Me tutkimme ja
kehitämme uusia teknologioita ja materiaaleja energian tuotantoon,
älykkäisiin energiajärjestelmiin, elinkaaritehokkuuteen sekä
ympäristöhaittojen hallintaan. Kansainvälistä kärkeä oleva
tutkimusinfrastruktuurimme tukee energiatehokkaan rakentamisen
tutkimusta. Tavoitteemme on kansainvälisesti merkittävä asema
kiertotalouden tutkimuksessa.
•
Terveysteknologia – parempaa elämänlaatua uudella teknologialla
•
Valoon perustuvat teknologiat – luonnontieteistä teknologiahyppyjä
Energia- ja ekotehokkuudesta
poikkitieteellistä tietoa päätöksentekoon
•
Kaikilla tasoilla teknologian kehityksen integroituminen digitalisaation
luomaan murrokseen tuo uusia mahdollisuuksia koko energiajärjestelmän
uudistumiseen ja avautumiseen.
•
TTY:n energiatutkimuksen voimavara ja vahvuus on sen laaja-alaisuus ja
monitieteisyys
– alan tutkimus ja opetus on integroitunut yli 10 laitoksen toimintaan
– TTY:n energiatutkimus sisältää koko arvoketjun energiantuotannosta
loppukäyttöön
– tutkimuksen kokonaisvaltaisena tavoitteena on kestävälle kehitykselle
rakentuva tulevaisuuden maailma ja yhteiskunta
•
Eri tutkimusryhmiä yhdistävänä ja lisäarvoa tuottavana tekijänä on
kokonaisvaltainen näkemys tulevaisuuden kestävän energiajärjestelmän
asettamista vaatimuksista ja sen kehittämiseen liittyvistä teknillisistä,
taloudellisista ja yhteiskunnallisista vuorovaikutussuhteista sekä
ympäristökysymyksistä.
Tampere3 - Energia- ja ekotehokkuudesta
poikkitieteellistä tietoa päätöksentekoon
•
Tampere 3:n energia ja ekotehokkuuden tutkimusta profiloivat tutkimuksen
painopisteet:
– Energia- ja ympäristöpolitiikka: Energia-alan toimijoiden välisten
intressien ja liiketoimintaympäristön uudelleen muotoutuminen, energiaratkaisujen hyväksyttävyys sekä vaikutusmahdollisuudet
kuluttajakansalaisten näkökulmasta
– Uusiutuva energia ja kiertotalous: Aurinkoenergia, bioenergia ja
biopolttoaineet, biojalostamot ja -tuotteet, jätteen käsittely ja kierrätys
energiantuotannossa, veden puhdistus
– Älykkäät energiajärjestelmät: Uusiutuva energia ja älykkäät
energiajärjestelmät teknis-taloudellisena kokonaisuutena, sekä erityisesti
tieto-, automaatio- ja mittaustekniikan soveltaminen energiaprosessien
hallinnassa, avoimien ekosysteemien rakentumisessa ja liiketoiminnan
uudistamisessa
– Energian käyttö ja resurssitehokkuus: Energiatehokas, taloudellinen ja
terveellinen rakennettu ympäristö, teollisuuden energiankäyttö ja liikenteen
energiaratkaisut
Tampere3 - Energia ja ekotehokkuus
- tutkimuksen painopisteet
•
Yhteensä ~50 professoria ja 200 tutkijaa yli 10 laitoksella olevissa tutkimusryhmissä
– DI tutkinnot ~120 kpl/a, TkT tutkinnot ~ 20 kpl/a, Jufo-luokiteltuja julkaisuja ~150 kpl/a
– Ulkoinen rahoitus > 10 M€/a
Energiajärjestelmä muodostaa moniulotteisen
ja haasteellisen tutkimuskokonaisuuden
Esimerkkejä energiatutkimuksesta TTY:llä
• Energian tuotanto
̶ Aurinkoenergia
• orgaaniset ja puolijohdekennot, aurinkosähköjärjestelmät ja niiden verkkoon liityntä
̶ Bioenergian rooli tulevaisuuden kaupunkiympäristössä
̶ Mikrobiset polttokennot ja levät sähkön tuotannossa
̶ Voimalaitos- ja polttotekniikka
̶ Ilman laatu ja päästömittaukset
• Energian käyttö
̶ Rakennusten, koneiden ja sähkölaitteiden energian
kulutuksen optimointi ja energiatehokkuus
̶ Ilman laatu ja päästömittaukset
• Energiajärjestelmät
̶ Älykkäät sähköverkot ja sähkömarkkinat
̶ Energiajärjestelmän hallinta ja säätö
www.tut.fi/en/energy
Smart Grids - Future Energy Systems
Distributed energy resources with fully integrated network management
Smart grids has two main functions, which are challenges to the distribution system:
1) Enabler of energy-efficient and environmentally friendly open energy market
– interactive customer interface, integration of active resources, demand response,
common market models and comprehensive ICT solutions
2) Critical infrastructure of
society
̶ fault and major disturbance
management
̶ self-healing networks
̶ island operation and
microgrids
UPS
systems
Power generation capacity added
in the EU27 in 2012 (MW)
Power capacity (MW)
•a
EPIA Global market outlook for photovoltaics 2013-17
Mikroverkot osana sähköenergiajärjestelmää
Bio- ja kiertotalous TTY:llä
Jukka Konttinen
Kemian ja biotekniikan laitos
9.2.2016
Kiertotalous TTY:llä
• Löytyy monelta laitokselta, mm.:
– KEB: Biotekniset, kemialliset ja termiset
konversiotekniikat (bioraaka-aineista tuotteita)
– MEI: Kestävät konejärjestelmät & LCA
– Rakennustekniikka, Materiaalioppi,…
• Koulutus:
– KEB: Ympäristö- ja energiatekniikan diplomiinsinöörin tutkinto-ohjelma
– Doctoral Program in Engineering and Natural
Sciences
10.2.2016
30
Bio- ja kiertotalouden
tutkimus
̶
ESIMERKKEJÄ
Bioenergian rooli tulevaisuuden kaupunkiympäristössä
̶ Mikrobiset polttokennot ja levät sähkön tuotannossa
̶ Voimalaitos- ja polttotekniikka & biojalostustekniikka
̶ Strateginen avaus 2016
10.2.2016
31
Energian tuotanto –
Bioenergian rooli tulevaisuuden kaupunkiympäristössä
Materials
C, N, P
Valuable
compounds
COLLECTION
TRANSPORT
STORAGE
PROCESSING
Potential end
products
Fertilizer
FOOD
PRODUCTION
Available
feedstocks for
Fertilizer
bioenergy
Electricity
Heat
Fuel
Cold
ENERGY PRODUCTION
www.tut.fi/en/energy
Energian tuotanto –
Mikrobiset polttokennot ja levät sähkön tuotannossa
www.tut.fi/en/energy
Methane and fertilisers from wastewaters and
wastewaters
10.2.2016
34
Energian tuotanto & biojalostus
www.tut.fi/en/energy
POWER PLANT AND COMBUSTION TECHNOLOGY RESEARCH GROUP
Thermal Conversion Experimental Equipment – Reaction Kinetics
Henrik Tolvanen, Tiina Keipi, Magdalena Niestrój
Drop-Tube Reactor (DTR)
• Electrically heated
• Feeding probe
• Windows for pyrometer and
camera
• Particle collection with
liquid nitrogen
• Enables altering of heating
zone length
10.2.2016
36
Bio- ja kiertotalous,
strateginen avaus (2016)
• HANKE: Urban circular bioeconomy – from
DNA to to sustainable energy and material
systems
– Biometaanin (ja vedyn) tuotto havupuun
torrefiointiöljyn fermentoinnilla (menossa)
– Vedyn tuoton bioreaktorien scale-up ja pilotointi
(suunnitteilla)
– Pienhiukkaspäästöjen (bio)kemiallinen karakterisointi
kaupunkien energiantuottojärjestelmien yhteydessä
(menossa)
10.2.2016
37
Terveysteknologia –
parempaa elämänlaatua
uudella teknologialla
Biohajoava COPLA - istute rustovaurioiden korjaukseen
Anne-Marie Haaparanta
Terveyttä louhimassa: terveys- ja hyvinvointitiedon analytiikka
Harri Honko
Tunnekuormaa mittaamassa - tietotyön tuottavuus ja hyvinvointi
Henna Salonius / Maiju Vuolle
Biohajoava COPLA-istute
rustovaurioiden korjaukseen
Anne-Marie Haaparanta
Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos
Biomateriaalien ja kudosteknologian tutkimusryhmä
BioMediTech – TTY:n ja TaY:n yhteinen biotieteiden ja
lääketieteen tekniikan instituutti
COPLA-projekti
1. Vaihe: Tutkimusprojekti
•
Toiminnalliset materiaalit (2009-2013)
2. Vaihe: Kaupallistamisprojekti
•
TUTLi – Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa (2014-2016)
Tampereen teknillinen yliopisto
Prof. Minna Kellomäki,
PhD
Anne-Marie
Haaparanta, PhD
Kaisa Laine, MSc
Helsingin yliopisto
Prof. Ilkka Kiviranta,
MD, PhD
Virpi Muhonen, PhD
Eve Salonius,
PhD student
10.2.2016
Constance Trouvé,
veterinarian
40
Nivelrustovauriot ja
nivelrikko
Rustovaurio
Nivelrikko
Tekonivel
COPLA-istute
Uusiutunut
10.2.2016 rusto
41
COPLA-istute
•
Biohajoava
•
Optimaalinen
kuormituksen kesto
•
Ei eläinperäisiä komponentteja
MikroCT-kuva COPLA-istutteen mikrorakenteesta
•
Soveltuu sekä eläinlääketieteen- että humaanikäyttöön
10.2.2016
42
Kohti liiketoimintaa
2016
TUTLi: Kaupallistamisen
suunnittelu
2017
10.2.2016
43
KIITOS!
10.2.2016
44
Terveyttä louhimassa
Terveys- ja hyvinvointitiedon analytiikka
Harri Honko (@tut.fi)
Hannu Nieminen ([email protected])
P4 Medicine: Preventive, Predictive,
Personalized, Participatory
● People create vast datasets outside
of EMRs
● Post-”Watson” personalized coaches
● Doctors must partner with superinformed patients
● Increased use of supplements and
medical foods
● From treating sickness to
maintaining wellness
46
Personal Health Informatics
Health and wellness data
Profiling
Modelling of behaviour
New scientific results about how to maintain and improve health and wellness
Sensors, devices, apps
Data analysis
Medical data, health records, population statistics, genetic profile
Behavioural data ICT tools for interventions
Health informatics architectures
47
FIRSTBEAT: A BIG HEART RATE
VARIABILITY DATA SET (~18000
FINNISH EMPLOYEES FROM YEARS
2006-2014)
In co-operation with JY/Kujala;
TTL/Lindholm; Firstbeat
Finns’ physical activity* by
weekday and month
* > 3MET from 10-minute bouts, background (age,
gender, BMI, activity class) controlled
Health Check-up 2.0
Health Check-up 2.0 pilot study aims to test 120 volunteers by completely
new, in-depth health and lifestyle survey. The investigation will determine
whether the risk of many diseases, prevention of diseases and individual's
motivation can be affected by information obtained from such a survey and
lifestyle coaching.
MyData operator
Data sources:
Health check-ups (taken
samples);
Self taken samples;
Activity and sleep
measurements;
Digital footprint data;
Work time (computer
time);
Fitness tests
Data source:
eQuestionnaires
Data sink:
Health account (Terveystili UI)
Data sink:
Biobank
50
PHI Research Focus
Solutions and tools for the health data infrastructure
✓ How to share data between apps and
services? How do the users give
their consent?
✓ Driving the opening and share of data
sources.
✓ Data ethics
✓ Improving the user experience of
health services. Fit to the health care
process.
✓ Big data processing architectures.
✓ How to integrate analytics effectively?
✓ Quality, accuracy and user experience
of sensors, sensing devices and
health apps.
Data‐based health and wellness decision support tools
”From data to wisdom” ✓ Data combination and analytics: sensors +
health history + behaviour + genes + social
✓ Machine learning, sparse data problems,
data quality assessment.
✓ Interplay between computers and humans in
the decision-making. Feedback process.
✓ Profiling people. Modelling of the care and
change processes.
✓ Visualization of health data to drive
decisions.
✓ Utilization of available data sources +
working with medical experts to build and
verify new solutions.
✓ Different needs from different users: citizens,
doctors, decision-makers.
51
Tunnekuormaa
mittaamassa
9.2.2015 TTY tutuksi – tutkimuksen uudet suunnat
ja yhteistyön monet mahdollisuudet
@HennaSalonius @MaijuVuolle
#Nemohanke #Popupresearch
@Noviresearch - Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi
Teknologia työhyvinvoinnin tukena
Kiinnostus tietotyöläisten tunteisiin ja itsensä mittaamiseen
– miten tukea hyvinvointia ja tuottavuutta?
• Tunteita ei pääse pakoon – edes työpaikalla
• Tunteiden rooli tietotyössä – vaikutus ajatteluun, luovuuteen,
motivaatioon, päätöksentekoon – tuottavuuteen
• Tunneäly – kyky käyttää tunteita ja tunneinformaatiota
tietoisesti hyväkseen
• Tunneälykäs ihminen - itsevarma, joustava, sitkeä, pyrkii kohti
tavoitteitaan, sopeutuu helposti, toipuu stressistä helpommin
• Heikko tunneäly voi olla terveysriski
• Tunteiden mittaaminen apuna tunneälyn kehittämisessä
@MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
Tunteiden mittaaminen
KOKEMUS
Itseraportointi
Kyselyt
Päiväkirjat
ILMAISU JA
KÄYTTÄYTYMINEN
Kasvonilmeet
Äänensävy
Asento, toiminta
FYYSINEN REAKTIO
Ihon sähkönjohtavuus
Aivojen toiminta
Sykkeen vaihtelu
@MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
Hankkeissa testattuja mittareita
Päivittäisten
tunnekokemusten
seuranta
työyhteisössä
Tunneintensiteetin
vaihtelun
seuraaminen
@MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
Tunteiden
nimeäminen ja
kirjaaminen
Havaintoja tunnemittareista
• Innostuksestakin täytyy palautua
• Käyttötarkoituksia tunteiden mittaamiselle: itsensä johtamisen
välineet, organisaatiosyke
– Uudenlaisia tapoja seurata omaa hyvinvointia ja suorituskykyä
reaaliajassa
– Välitön palaute voi olla erittäin motivoivaa – enemmän proaktiivisia
toimia oman hyvinvoinnin suhteen?
– Väline kehittää omaa tunneälyä
@MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
Tutkimushanke ja lähteet
NEMO - Business Value from
Negative Emotions
• #Nemohanke
• http://nemohanke.blogspot.fi/
•
•
Maiju Vuolle, Henna Salonius, Johanna Lintinen & Julia
Mäkinen (2015): "Emotion measurement services for
knowledge workers", RESER2015: 25th Annual RESER
Conference, September 10-12, 2015 Copenhagen,
Denmark. Copenhagen: RESER European Association
for Research on Services, 20 p.
Harri Jalonen, Maiju Vuolle ja Laura Heinonen (toim.)
Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes – tulossa
helmikuussa 2016, Talentum Pro
https://www.talentumshop.fi/negatiiviset-tunteet.html
Valoon perustuvat teknologiat
– luonnontieteistä
teknologiahyppyjä
Veden epäpuhtauksien alkuainemääritys laserilla
Juha Toivonen
Valolla ohjattavat materiaalit
Arri Priimägi
Valon hallinta toiminnallisilla nanorakenteilla
Tapio K. Niemi
Veden epäpuhtauksien
alkuainemääritys laserilla
Juha Toivonen, Assoc. Prof.
Sovelletun optiikan tutkimusryhmä
Fysiikan laitos,
Tampereen teknillinen yliopisto
CO2
NO2
CH4
KCl
KOH
PbCl2
Trace elements in water
Conventional way
•
Manual sample collection
•
ICP analysis in lab
•
Response time in days
•
ug / L (ppb) capability
Elemental analysis with laser
•
Resolves all the elements
•
Typically used for solids
•
Limit of detection at %-level
or at ppm at the best
www.tut.fi/optics
60
Electrodynamic balance trapping
•
Sample pre-concentration through water evaporation in 10 seconds
Position accuracy
1 – 2 um
www.tut.fi/optics
61
Recorded spectra
of water droplets
• All the elements can be detected by
recording the full spectrum
• High spectral resolution needed when
a lot of different elements present
• Emission line intensity depends on
concentration
• Calibration required for quantitative
analysis
Conclusions
•
Levitating enables easy preconcentration
•
Water removal yields to good
sensitivity 10 – 100 ug/L
•
Fast response time
•
Low pulse energy of few mJ
enables compact design
•
Potential solution for online
monitoring of trace elements in
water
Research co-funded by
and collaborating companies
www.tut.fi/optics
63
Valolla ohjattavat
materiaalit
Arri Priimägi
Kemian ja biotekniikan laitos, TTY
Valomekaniikka
10.2.2016
65
Valomekaniikka
Yamada, J. Mater. Chem. 2009, 19, 60.
10.2.2016
66
The bottom line
T kasvaa
Smektinen
nestekide
Kide (järjestynyt)
T kasvaa
T kasvaa
Neste (epäjärjestynyt)
Nemaattinen
nestekide
Li, Adv. Mater. 2003, 15, 569.
10.2.2016
67
Kohti säädettävää fotoniikkaa
hυ1
hυ1
D0
hυ2
D
L0
L
hυ2
Int. J. Nanomed. 2011, 6, 381
Valon ominaisuuksien
hallinta nanomittakaavassa
Orgaaninen
Säädettävät
elektroniikka
laserit
Valopulssien
kontrollointi
Nanofotoniikka
Sensorit
10.2.2016
68
6
9
Valon hallinta toiminnallisilla nanorakenteilla
Tapio Niemi
Optoelektroniikan tutkimuskeskus
[email protected]
www.tut.fi/orc
~200 nm
Tutkimusalueet
ULTRAFAST AND INTENSE
NANOTECHNOLOGY
Serge Mordon
Optoelectronics
Technology
Nanophotonics
Nanolithography
Nanomaterials
Plasmonics
Raman spectroscopy
OPTICS
Mircea Guina
UV-NIL
FIB-SEM
EBL
Modeling
Epitaxy
Device processing
Characterization
Applications
Ultrafast and
Intense Optics
Disk lasers
SESAMs
Photoelectron Spectroscopy
Surface Science
Tapio Niemi
Interface physics
Synchrotron radiation
Spectromicroscopy
Nanoimaging
Mika Valden
Ultrashort pulse lasers
Nonlinear optics
Supercontinuum
Fiber lasers
FBG
Oleg Okhotnikov
Nanolitografia
Nanopainolithografi
a
Elektronisuihkulitografi
a
Nopea kiekon kuviointi
Ionisuihkulitografi
a
Ohjattu itseorganisoituminen
100 nm
Sovelluksia
Nanorakenteiset puolijohdelaserit
Nanomateriaalleja veden hajotukseen
Nanorakenteinen Heijastuksenestopinnoite
Raman sironnan
vahvistaminen
Crystal violet
Sähkökentän voimistaminen
plasmoniresonanssilla
Kiitos!
Yrityspalvelut auttaa aina!
[email protected]
10.2.2016
74