הורדת רשימת פורמייקה

‫‪8.2.2016‬‬
‫‪ #1‬מחירון פורמיקה וקנטים תואמים‬
‫פורמיקה‬
‫גימור‬
‫‪1010‬‬
‫‪1011‬‬
‫‪1012‬‬
‫‪1020‬‬
‫‪1021‬‬
‫‪1022‬‬
‫‪1022‬‬
‫‪1058‬‬
‫‪1065‬‬
‫‪1067‬‬
‫‪1071‬‬
‫‪1073‬‬
‫‪1074‬‬
‫‪1076‬‬
‫‪1077‬‬
‫‪1078‬‬
‫‪1078‬‬
‫‪1082‬‬
‫‪1085‬‬
‫‪1090‬‬
‫‪1092‬‬
‫‪1093‬‬
‫‪1096‬‬
‫‪1097‬‬
‫‪1101‬‬
‫‪1102‬‬
‫‪1132‬‬
‫‪1133‬‬
‫‪1139‬‬
‫‪1140‬‬
‫‪1141‬‬
‫‪1142‬‬
‫‪1150‬‬
‫‪1187‬‬
‫‪1195‬‬
‫‪1196‬‬
‫‪1201‬‬
‫‪1202‬‬
‫‪1241‬‬
‫‪1295‬‬
‫‪1322‬‬
‫‪1334‬‬
‫‪1336‬‬
‫‪1355‬‬
‫‪1390‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪1393‬‬
‫‪1394‬‬
‫‪1401‬‬
‫‪1402‬‬
‫‪1403‬‬
‫‪1404‬‬
‫‪1407‬‬
‫‪1408‬‬
‫‪1409‬‬
‫‪1410‬‬
‫‪1411‬‬
‫‪1411‬‬
‫‪1411‬‬
‫‪1415‬‬
‫‪1416‬‬
‫‪1423‬‬
‫‪1424‬‬
‫‪1425‬‬
‫‪1429‬‬
‫‪1430‬‬
‫‪1461‬‬
‫‪1462‬‬
‫‪1463‬‬
‫‪1464‬‬
‫‪1465‬‬
‫‪1466‬‬
‫‪1468‬‬
‫‪1469‬‬
‫ריץ‬
‫ריץ‬
‫ריץ‬
‫מבריק‬
‫מבריק‬
‫טפ‬
‫מבריק‬
‫סופט‬
‫יער‬
‫סופט‬
‫סופט‬
‫סופט‬
‫טפ‬
‫טפ‬
‫טפ‬
‫טפ‬
‫מבריק‬
‫סופט‬
‫טפ‬
‫סופט‬
‫טפ‬
‫סופט‬
‫טפ‬
‫ריץ‬
‫סילק‬
‫משי‬
‫אורבן‬
‫אורבן‬
‫משי‬
‫אורבן‬
‫סילק‬
‫אורבן‬
‫סופה‬
‫אורבן‬
‫סילק‬
‫משי‬
‫סופה‬
‫סופה‬
‫סופה‬
‫סופה‬
‫ווינטג'‬
‫למבר‬
‫למבר‬
‫למבר‬
‫קוורץ‬
‫קוורץ‬
‫קוורץ‬
‫קוורץ‬
‫קוורץ‬
‫סופה‬
‫סילק‬
‫סופה‬
‫סילק‬
‫מבריק‬
‫מבריק‬
‫מבריק‬
‫קוורץ‬
‫ווגה‬
‫סיקמור‬
‫מבריק‬
‫סיקמור‬
‫טפ‬
‫טפ‬
‫טפ‬
‫טפ‬
‫למבר‬
‫למבר‬
‫ווינטג'‬
‫ווינטג'‬
‫ווינטג'‬
‫ווינטג'‬
‫ווינטג'‬
‫ווינטג'‬
‫ווינטג'‬
‫ווינטג'‬
‫בחזרה לתוכן‬
‫קנט ‪G‬‬
‫קב' קנט לייזר קנט‬
‫פלסמה ‪ 2‬ב‪1-‬‬
‫טק‬
‫פוסט מחיר‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫מב‬
‫מב‬
‫‪2‬‬
‫מב‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫מב‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫‪2‬‬
‫פר‬
‫פר‬
‫מב‬
‫פר‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫קנט ‪T‬‬
‫‪ TWIN‬קבוצה‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫המחירים נקובים בש"ח ולא כוללים מע"מ‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4 ,2‬‬
‫‪3 ,2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3 ,2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4 ,2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,2‬‬
‫‪5 ,2‬‬
‫‪5 ,2‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,2‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫פורמיקה‬
‫גימור‬
‫‪1481‬‬
‫‪1489‬‬
‫‪1490‬‬
‫‪1498‬‬
‫‪1499‬‬
‫‪1501‬‬
‫‪1502‬‬
‫‪1503‬‬
‫‪1504‬‬
‫‪1600‬‬
‫‪1601‬‬
‫‪1602‬‬
‫‪1619‬‬
‫‪1620‬‬
‫‪1624‬‬
‫‪1625‬‬
‫‪1641‬‬
‫‪1642‬‬
‫‪1686‬‬
‫‪1687‬‬
‫‪1688‬‬
‫‪1689‬‬
‫‪1701‬‬
‫‪1703‬‬
‫‪1749‬‬
‫‪1750‬‬
‫‪1756‬‬
‫‪1757‬‬
‫‪1772‬‬
‫‪1774‬‬
‫‪1808‬‬
‫‪1811‬‬
‫‪1817‬‬
‫‪1824‬‬
‫‪1835‬‬
‫‪1877‬‬
‫‪1947‬‬
‫‪1948‬‬
‫‪1949‬‬
‫‪2047‬‬
‫‪2100‬‬
‫‪2102‬‬
‫‪2109‬‬
‫‪2110‬‬
‫‪2112‬‬
‫‪2114‬‬
‫‪2119‬‬
‫‪2137‬‬
‫‪2152‬‬
‫‪2165‬‬
‫‪2167‬‬
‫‪2169‬‬
‫‪2170‬‬
‫‪2174‬‬
‫‪2176‬‬
‫‪2186‬‬
‫‪2193‬‬
‫‪2199‬‬
‫‪2243‬‬
‫‪2246‬‬
‫‪2272‬‬
‫‪2273‬‬
‫‪2290‬‬
‫‪3027‬‬
‫‪3039‬‬
‫‪3057‬‬
‫‪3074‬‬
‫‪3077‬‬
‫‪3092‬‬
‫‪3100‬‬
‫‪3102‬‬
‫‪3105‬‬
‫‪3108‬‬
‫‪3114‬‬
‫‪3116‬‬
‫אורבן‬
‫סיקמור‬
‫משי‬
‫ווינטג'‬
‫ווינטג'‬
‫אריג‬
‫אריג‬
‫אריג‬
‫אריג‬
‫משי‬
‫סילק‬
‫סיקמור‬
‫בוקה‬
‫סטן‬
‫אורבן‬
‫אורבן‬
‫סטן‬
‫בוקה‬
‫ווינטג'‬
‫ווינטג'‬
‫ווינטג'‬
‫ווינטג'‬
‫ווגה‬
‫ווגה‬
‫בוקה‬
‫סטן‬
‫ווגה‬
‫ווגה‬
‫סופט‬
‫קוורץ‬
‫יער‬
‫איפאה‬
‫איפאה‬
‫איפאה‬
‫ווינטג'‬
‫איפאה‬
‫קרם מלא‬
‫שלג מלא‬
‫לבן מלא‬
‫מבריק‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫‪ AST‬מב‬
‫סופט‬
‫סופט‬
‫סופט‬
‫סופט‬
‫סופט‬
‫סופט‬
‫קר‪/‬טפ‬
‫סופט‬
‫סופט‬
‫סיקמור‬
‫סופט‬
‫סופט‬
‫הערות‪ :‬טפ*‪ :‬קיים באורך ‪305‬‬
‫‪ A,B,C,D‬קבוצות מחיר לפוסט‬
‫קנט ‪ G‬קנט ‪T‬‬
‫קב' קנט לייזר קנט‬
‫פלסמה ‪ 2‬ב‪TWIN 1-‬‬
‫טק‬
‫פוסט מחיר‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪1‬‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫‪2‬‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫מב‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫קבוצה‬
‫‪4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪5 ,4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4 ,2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫הערות לקבוצות מחיר‪ :‬מב ‪ -‬מבריק‪ ,‬נ‪-‬מ ‪ -‬נייטרמט‪ ,‬פר ‪ -‬פרימיום‬
‫פורמקס תעשיות עץ בע”מ‪ ,‬אזה”ת מגדל תפן ת‪.‬ד‪ ,24959 ,32 .‬טלפון ‪ ,04-9109402/3‬פקס ‪www.formex.co.il 04-9109412‬‬
‫‪8.2.2016‬‬
‫‪ #1‬מחירון פורמיקה וקנטים תואמים‬
‫פורמיקה‬
‫קנט ‪G‬‬
‫קב' קנט לייזר קנט‬
‫פלסמה ‪ 2‬ב‪1-‬‬
‫טק‬
‫פוסט מחיר‬
‫גימור‬
‫טפ‬
‫‪3120‬‬
‫‪3130‬‬
‫טפ‬
‫‪3140‬‬
‫טפ‬
‫‪3142‬‬
‫טפ‬
‫‪3156‬‬
‫סופט‬
‫‪3160‬‬
‫קר‬
‫סופט‬
‫‪3170‬‬
‫סופט‬
‫‪3187‬‬
‫‪3191‬‬
‫טפ‬
‫‪ 3198‬סיקמור‬
‫‪3199‬‬
‫קר‬
‫סופט‬
‫‪3201‬‬
‫‪ 3206‬סיקמור‬
‫סופט‬
‫‪3207‬‬
‫ווגה‬
‫‪3207‬‬
‫סופט‬
‫‪3227‬‬
‫סופט‬
‫‪3228‬‬
‫ווגה‬
‫‪3229‬‬
‫טפ*‬
‫‪3234‬‬
‫‪ 3235‬סיקמור‬
‫טפ‬
‫‪3300‬‬
‫טפ‬
‫‪3309‬‬
‫סופט‬
‫‪3325‬‬
‫טפ‬
‫‪3337‬‬
‫טפ‬
‫‪3363‬‬
‫טפ‬
‫‪3331‬‬
‫סופט‬
‫‪3533‬‬
‫סופט‬
‫‪3572‬‬
‫‪ AST 3572‬מב‬
‫‪ 3573‬סיקמור‬
‫סופט‬
‫‪3718‬‬
‫סופט‬
‫‪3728‬‬
‫טפ‬
‫‪3730‬‬
‫סופט‬
‫‪3785‬‬
‫סופט‬
‫‪3895‬‬
‫סופט‬
‫‪3930‬‬
‫סופט‬
‫‪3949‬‬
‫סופט‬
‫‪3990‬‬
‫‪ 4100‬נייטר מט‬
‫‪ 4102‬נייטר מט‬
‫‪ 4108‬נייטר מט‬
‫‪ 4125‬נייטר מט‬
‫‪ 4167‬נייטר מט‬
‫‪ 4174‬נייטר מט‬
‫סופט‬
‫‪5165‬‬
‫סופט‬
‫‪5173‬‬
‫סופט‬
‫‪5180‬‬
‫סופט‬
‫‪5191‬‬
‫טפ‬
‫‪5561‬‬
‫סופט‬
‫‪5609‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫פר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫פר‬
‫‪2‬‬
‫פר‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫פר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫מב‬
‫פר‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫נ‪-‬מ‬
‫נ‪-‬מ‬
‫נ‪-‬מ‬
‫נ‪-‬מ‬
‫נ‪-‬מ‬
‫נ‪-‬מ‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫קנט ‪T‬‬
‫‪ TWIN‬קבוצה‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪v‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫פורמיקה‬
‫גימור‬
‫‪5645‬‬
‫‪5646‬‬
‫‪5650‬‬
‫‪5651‬‬
‫‪5652‬‬
‫‪5660‬‬
‫‪5719‬‬
‫‪5721‬‬
‫‪5725‬‬
‫‪5730‬‬
‫‪5731‬‬
‫‪5732‬‬
‫‪5733‬‬
‫‪5950‬‬
‫‪5986‬‬
‫‪5986‬‬
‫‪6440‬‬
‫‪7005‬‬
‫‪7081‬‬
‫‪7103‬‬
‫‪7132‬‬
‫‪7133‬‬
‫‪7140‬‬
‫‪7142‬‬
‫‪7149‬‬
‫‪7150‬‬
‫‪7189‬‬
‫‪7373‬‬
‫‪7429‬‬
‫‪7430‬‬
‫‪7512‬‬
‫‪7513‬‬
‫‪7657‬‬
‫‪7679‬‬
‫‪7680‬‬
‫‪7859‬‬
‫‪7938‬‬
‫‪7939‬‬
‫‪8218‬‬
‫‪8218‬‬
‫‪8219‬‬
‫‪8220‬‬
‫‪8253‬‬
‫טפ‬
‫טפ*‬
‫טפ*‬
‫טפ*‬
‫טפ‬
‫טפ*‬
‫טפ‬
‫טפ‬
‫טפ‬
‫טפ‬
‫טפ‬
‫טפ‬
‫סופט‬
‫טפ*‬
‫טפ‬
‫מבריק‬
‫טפ‬
‫ריץ‬
‫ריץ‬
‫טפ‬
‫פורניר‬
‫פורניר‬
‫פורניר‬
‫פורניר‬
‫יער‬
‫יער‬
‫פורניר‬
‫ריץ‬
‫טפ‬
‫טפ‬
‫ריץ‬
‫ריץ‬
‫ריץ‬
‫ריץ‬
‫ריץ‬
‫סופט‬
‫סופט‬
‫סופט‬
‫ריץ‬
‫סופט‬
‫טפ‬
‫טפ‬
‫טפ‬
‫‪2‬‬
‫הערות‪ :‬טפ*‪ :‬קיים באורך ‪305‬‬
‫‪ A,B,C,D‬קבוצות מחיר לפוסט‬
‫קנט ‪ G‬קנט ‪T‬‬
‫קב' קנט לייזר קנט‬
‫פלסמה ‪ 2‬ב‪TWIN 1-‬‬
‫טק‬
‫פוסט מחיר‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫פר‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫קבוצה‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫מקרא קבוצות‪:‬‬
‫צבעים חלקים‬
‫‪1‬‬
‫צבעים מבריקים‬
‫‪2‬‬
‫צבעי עץ‬
‫‪3‬‬
‫פנטזיות‪/‬גימורים‬
‫‪4‬‬
‫מטאליים‬
‫‪5‬‬
‫הערות לקבוצות מחיר‪:‬‬
‫מב ‪ -‬מבריק‪ ,‬נ‪-‬מ ‪ -‬נייטרמט‪ ,‬פר ‪ -‬פרימיום‬
‫בחזרה לתוכן‬
‫המחירים נקובים בש"ח ולא כוללים מע"מ‬
‫פורמקס תעשיות עץ בע”מ‪ ,‬אזה”ת מגדל תפן ת‪.‬ד‪ ,24959 ,32 .‬טלפון ‪ ,04-9109402/3‬פקס ‪www.formex.co.il 04-9109412‬‬