הצעת חוק הביטוח הלאומי

‫מספר פנימי‪566005-1644 :‬‬
‫נספח מס' כ‪/615-‬א'‬
‫(פ‪)1987/20/‬‬
‫הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' ‪ ,)169‬התשע"ו–‪2016‬‬
‫הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום ח' בשבט התשע"ו‬
‫(‪ 18‬בינואר ‪ ,)2016‬והועברה לוועדת העבודה הרווחה והבריאות‪.‬‬
‫הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה‬
‫השלישית ביום א' באדר א' התשע"ו (‪ 10‬בפברואר ‪.)2016‬‬
‫להצעת החוק לא הוגשו בקשות רשות דיבור‪.‬‬
‫יוזמים‪ :‬חברי הכנסת מירב בן ארי‪ ,‬רועי פולקמן‪ ,‬יעקב מרגי‪ ,‬יואב‬
‫קיש‪ ,‬רוברט אילטוב‪ ,‬קארין אלהרר‪ ,‬טלי פלוסקוב‪ ,‬מסעוד גנאים‪ ,‬טלב‬
‫אבו עראר‪ ,‬דב חנין‪ ,‬חנין זועבי‪ ,‬רויטל סויד‪ ,‬אוסאמה סעדי‪ ,‬עמר בר‪-‬‬
‫לב‪ ,‬איל בן ראובן‪ ,‬יוסי יונה‪ ,‬איתן ברושי‪ ,‬מאיר כהן‪ ,‬חיים ילין‪ ,‬עפר‬
‫שלח‪ ,‬יפעת שאשא ביטון‪ ,‬מיכאל אורן‪ ,‬מיכל רוזין‪ ,‬אברהם נגוסה‪,‬‬
‫איילת נחמיאס ורבין‪ ,‬דוד ביטן‪ ,‬ענת ברקו‪ ,‬יעקב פרי‪ ,‬תמר זנדברג‪,‬‬
‫יצחק וקנין ‪ ,‬ישראל אייכלר‪ ,‬יעל גרמן‪ ,‬אלי אלאלוף‪ ,‬רחל עזריה‪ ,‬נורית‬
‫קורן‪ ,‬אורי מקלב‪ ,‬נאוה בוקר‪ ,‬אבי דיכטר‪ ,‬אלי כהן‪ ,‬סופה לנדבר‪,‬‬
‫עאידה תומא סלימאן‪ ,‬עליזה לביא‪ ,‬איימן עודה‪ ,‬מכלוף מיקי זוהר‪,‬‬
‫עמיר פרץ‪ ,‬יאיר לפיד‪ ,‬נחמן שי‬
‫‪-1-‬‬
‫הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית‬
‫מספר פנימי‪566005-1644 :‬‬
‫נספח מס' כ‪/615-‬א'‬
‫(פ‪)1987/20/‬‬
‫חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' ‪ ,)169‬התשע"ו–‪2016‬‬
‫תיקון סעיף ‪74‬‬
‫‪.1‬‬
‫תחולה‬
‫‪.2‬‬
‫בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]‪ ,‬התשנ"ה–‪( 11995‬להלן – החוק‬
‫העיקרי)‪ ,‬בסעיף ‪(74‬ב) –‬
‫(‪ )1‬בפסקה (‪ ,)1‬במקום "בשיעורים המפורטים בפסקה (‪ ")2‬יבוא "בשיעור‬
‫המפורט בפסקה (‪;")2‬‬
‫(‪) 2‬‬
‫במקום פסקה (‪ )2‬יבוא‪:‬‬
‫"(‪ )2‬מענק הלימודים בעד ילד שלפני ‪ 31‬בדצמבר של אותה שנת‬
‫לימודים מלאו לו ‪ 6‬שנים ולא מלאו לו ‪ 18‬שנים יהיה בשיעור של‬
‫‪ 11.6%‬מהסכום הבסיסי‪".‬‬
‫הוראות סעיף ‪ 74‬לחוק העיקרי‪ ,‬כנוסחו בחוק זה‪ ,‬יחולו לגבי מענק לימודים‬
‫המשתלם בעד שנת הלימודים התשע"ז ואילך‪.‬‬
‫***************************************************************************************‬
‫‪ 1‬ס"ח התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;210‬התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪.251‬‬