קובץ התקנות

‫רשומות‬
‫קובץ התקנות‬
‫שיעורי מכס‪ ,‬מס קנייה ותשלומי חובה‬
‫א' באדר א' התשע"ו‬
‫‪1779‬‬
‫‪ 10‬בפברואר ‪2016‬‬
‫עמוד‬
‫צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' ‪ ,)8‬התשע"ו‪112 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' ‪ ,)9‬התשע"ו‪112 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' ‪ ,)10‬התשע"ו‪113 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' ‪ ,)7‬התשע"ו‪114 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' ‪,)8‬‬
‫התשע"ו‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיפים ‪ 3‬ו–‪ 5‬לפקודת תעריף המכס והפטורים‪ ,11937 ,‬וסעיף ‪1‬‬
‫לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף)‪ ,‬התש"ט‪ ,21949-‬ולפי סעיף ‪ 3‬לחוק מס קנייה (טובין‬
‫ושירותים)‪ ,‬התשי"ב‪ ,31952-‬אני מצווה לאמור‪:‬‬
‫תיקון התוספת‬
‫השלישית ‪-‬‬
‫הוראת שעה‬
‫‪.1‬‬
‫על אף האמור בתוספת השלישית לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין‪,‬‬
‫התשע"ב‪ ,42012-‬בתקופה שעד יום כ"ג בטבת התשע"ט (‪ 31‬בדצמבר ‪ ,)2018‬יראו כאילו ‪-‬‬
‫(‪ )1‬במקום האמור בפרט ‪ 01.04.1090‬בא‪:‬‬
‫טור א'‬
‫פרט המכס‬
‫טור ב'‬
‫כמות במכסה (טון)‬
‫טור ג'‬
‫שיעור המכס הנקוב‬
‫טור ד'‬
‫הערות‬
‫"‪01.04.1090‬‬
‫‪ 10,000‬ראש‬
‫פטור‬
‫בהתאם לתנאי‬
‫הגידול המקומי";‬
‫(‪ )2‬במקום האמור בפרט ‪ 02.04‬בא‪:‬‬
‫טור א'‬
‫פרט המכס‬
‫טור ב'‬
‫כמות במכסה (טון)‬
‫טור ג'‬
‫שיעור המכס הנקוב‬
‫טור ד'‬
‫הערות‬
‫"‪02.04‬‬
‫‪1,000‬‬
‫פטור‬
‫"‪.‬‬
‫כ"ד בטבת התשע"ו (‪ 5‬בינואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪-3-1906‬ת‪)1‬‬
‫משה כחלון‬
‫שר האוצר‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ע"ר ‪ ,1937‬תוס' ‪ ,1‬עמ' ‪ ;183‬ס"ח התשכ"ה‪ ,‬עמ' ‪.118‬‬
‫ס"ח התש"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;154‬התש"ך‪ ,‬עמ' ‪ ;18‬התשמ"ד‪ ,‬עמ' ‪.161‬‬
‫ס"ח התשי"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;344‬התש"ן‪ ,‬עמ' ‪.190‬‬
‫ק"ת‪-‬שיעורי מק"ח‪ ,‬התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.77‬‬
‫צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' ‪,)9‬‬
‫התשע"ו‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיפים ‪ 3‬ו–‪ 5‬לפקודת תעריף המכס והפטורים‪ ,11937 ,‬וסעיף ‪1‬‬
‫לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף)‪ ,‬התש"ט‪ ,21949-‬ולפי סעיף ‪ 3‬לחוק מס קנייה (טובין‬
‫ושירותים)‪ ,‬התשי"ב‪ ,31952-‬אני מצווה לאמור‪:‬‬
‫תיקון התוספת‬
‫הראשונה והתוספת‬
‫השלישית ‪-‬‬
‫הוראת שעה‬
‫‪.1‬‬
‫על אף האמור בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין‪ ,‬התשע"ב‪,42012-‬‬
‫בתקופה שעד יום ב' בטבת התשע"ז (‪ 31‬בדצמבר ‪ ,)2016‬יראו כאילו ‪-‬‬
‫(‪ )1‬בתוספת הראשונה‪ ,‬בפרט ‪ ,04.09‬בסעיף ‪ ,0090‬בטור ב'‪ ,‬בסופו בא "‪;"W.T.O‬‬
‫(‪ )2‬בתוספת השלישית‪ ,‬אחרי פרט ‪ 04.09.0030‬בא‪:‬‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪112‬‬
‫ע"ר ‪ ,1937‬תוס' ‪ ,1‬עמ' ‪ ;183‬ס"ח התשכ"ה‪ ,‬עמ' ‪.118‬‬
‫ס"ח התש"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;154‬התש"ך‪ ,‬עמ' ‪ ;18‬התשמ"ד‪ ,‬עמ' ‪.161‬‬
‫ס"ח התשי"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;344‬התש"ן‪ ,‬עמ' ‪.190‬‬
‫ק"ת‪-‬שיעורי מק"ח התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;77‬התשע"ד‪ ,‬עמ' ‪.188‬‬
‫ק"ת―שיעורי מק"ח ‪ ,1779‬א' באדר א' התשע"ו‪10.2.2016 ,‬‬
‫טור א'‬
‫פרט המכס‬
‫טור ב'‬
‫כמות במכסה (טון)‬
‫טור ג'‬
‫שיעור המכס הנקוב‬
‫טור ד'‬
‫הערות‬
‫"‪04.09.0030‬‬
‫‪04.09.0090‬‬
‫‪300‬‬
‫‪300‬‬
‫פטור‬
‫פטור‬
‫"‪.‬‬
‫ג' בשבט התשע"ו (‪ 13‬בינואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪-3-1906‬ת‪)1‬‬
‫משה כחלון‬
‫שר האוצר‬
‫צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' ‪,)10‬‬
‫התשע"ו‪2016-‬‬
‫ בתוקף סמכותי לפי סעיפים ‪ 3‬ו–‪ 5‬לפקודת תעריף המכס והפטורים‪ ,11937 ,‬וסעיף ‪1‬‬
‫לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף)‪ ,‬התש"ט‪ ,21949-‬ולפי סעיף ‪ 3‬לחוק מס קנייה (טובין‬
‫ושירותים)‪ ,‬התשי"ב‪ ,31952-‬אני מצווה לאמור‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫על אף האמור בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין‪ ,‬התשע"ב‪,42012-‬‬
‫בתקופה שעד יום ב' בטבת התשע"ז (‪ 31‬בדצמבר ‪ ,)2016‬יראו כאילו ‪-‬‬
‫(‪ )1‬בתוספת הראשונה‪ ,‬בפרט ‪ ,20.09‬במקום פרט משנה ‪ 6100‬בא‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫פרט‬
‫ג‪.‬‬
‫תיאור‬
‫ד‪.‬‬
‫מכס כללי‬
‫"|‪-6100‬‬
‫שערך הבריקס (‪ )BRIX VALUE‬אינו‬
‫עולה על ‪-:30‬‬
‫תיקון התוספת‬
‫הראשונה והתוספת‬
‫השלישית ‪ -‬הוראת‬
‫שעה‬
‫ה‪.‬‬
‫שיעור‬
‫התוספות‬
‫בייבוא‬
‫מס קנייה‬
‫יחידה‬
‫סטטיסטית‬
‫‪---6110/0‬‬
‫באריזות המכילות מעל ‪ 100‬ק"ג‬
‫(‪)W.T.O) (EU1‬‬
‫‪ 12%‬אל"פ‬
‫מ–‪ 1.56‬שקלים‬
‫חדשים לק"ג‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫ק"ג‬
‫‪---6190/2‬‬
‫אחר (‪)EU1‬‬
‫‪ 12%‬אל"פ‬
‫מ–‪ 1.56‬שקלים‬
‫חדשים לק"ג‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫ק"ג";‬
‫(‪ )2‬בתוספת השלישית‪ ,‬אחרי פרט ‪ 20.09.2900‬בא‪:‬‬
‫טור א'‬
‫פרט המכס‬
‫טור ב'‬
‫כמות במכסה (טון)‬
‫טור ג'‬
‫שיעור המכס הנקוב‬
‫טור ד'‬
‫הערות‬
‫"‪20.09.6110‬‬
‫‪1,500‬‬
‫פטור‬
‫"‪.‬‬
‫י' בשבט התשע"ו (‪ 20‬בינואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪-3-1906‬ת‪)1‬‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ע"ר ‪ ,1937‬תוס' ‪ ,1‬עמ' ‪ ;183‬ס"ח התשכ"ה‪ ,‬עמ' ‪.118‬‬
‫ס"ח התש"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;154‬התש"ך‪ ,‬עמ' ‪ ;18‬התשמ"ד‪ ,‬עמ' ‪.161‬‬
‫ס"ח התשי"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;344‬התש"ן‪ ,‬עמ' ‪.190‬‬
‫ק"ת‪-‬שיעורי מק"ח התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;77‬התשע"ה‪ ,‬עמ' ‪.75‬‬
‫ק"ת―שיעורי מק"ח ‪ ,1779‬א' באדר א' התשע"ו‪10.2.2016 ,‬‬
‫משה כחלון‬
‫שר האוצר‬
‫‪113‬‬
‫צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' ‪,)7‬‬
‫התשע"ו—‪2016‬‬
‫ בתוקף סמכותי לפי סעיפים ‪ 3‬ו–‪ 5‬לפקודת תעריף המכס והפטורים‪ ,11937 ,‬וסעיף ‪1‬‬
‫לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף)‪ ,‬התש"ט—‪ ,21949‬ולפי סעיף ‪ 3‬לחוק מס קנייה (טובין‬
‫ושירותים)‪ ,‬התשי"ב—‪ ,31952‬אני מצווה לאמור‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫תיקון התוספת‬
‫הראשונה‬
‫א‪.‬‬
‫בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין‪ ,‬התשע"ב‪- 42012-‬‬
‫(‪ )1‬בפרט ‪ ,82.07‬אחרי סעיף ‪ 5010‬יבוא‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תיאור‬
‫פרט‬
‫"‪ ---5030/5‬גלמים של מקדחי כוס לקידוח באבן או‬
‫בבטון בלא החלק הפעיל שאורכם אינו‬
‫פחות מ–‪ 400‬מ"מ (‪)JOR‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מכס כללי‬
‫מס קנייה‬
‫שיעור‬
‫התוספות‬
‫בייבוא‬
‫יחידה‬
‫סטטיסטית‬
‫פטור‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫כ"א";‬
‫(‪ )2‬בפרט ‪ ,84.62‬בסעיף ‪ ,3110‬בטור ג'‪ ,‬במקום "‪ "6%‬יבוא "פטור";‬
‫(‪ )3‬בפרט ‪- 90.15‬‬
‫(א) במקום פרט משנה ‪ 1000‬יבוא‪:‬‬
‫פטור‬
‫"|‪ -1000/8‬מדי טווח (‪)JOR‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫כ"א";‬
‫(ב) במקום פרט משנה ‪ 2000‬יבוא‪:‬‬
‫פטור‬
‫"|‪ -2000/7‬תיאודוליטים (ׂ‪)THEODOLITES‬‬
‫וטכיאומטרים )ׂ‪(TACHEOMETERS‬‬
‫)‪(JOR) (TACHYMETERS‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫כ"א";‬
‫(ג) במקום פרט משנה ‪ 3000‬יבוא‪:‬‬
‫פטור‬
‫"|‪ -3000/6‬פלסים )‪(JOR‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫כ"א";‬
‫(ד) במקום פרט משנה ‪ 4000‬יבוא‪:‬‬
‫פטור‬
‫"|‪ -4000/5‬מכשירים וכלים לסקר פוטוגרמטרי )‪(JOR‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫כ"א";‬
‫(ה) במקום פרט משנה ‪ 8000‬יבוא‪:‬‬
‫פטור‬
‫"|‪ -8000/1‬מכשירים וכלים אחרים )‪(JOR‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫כ"א";‬
‫(ו) במקום פרט משנה ‪ 9000‬יבוא‪:‬‬
‫פטור‬
‫"|‪ -9000/0‬חלקים ואבזרים )‪(JOR‬‬
‫י"ז בטבת התשע"ו (‪ 29‬בדצמבר ‪)2015‬‬
‫(חמ ‪-3-1906‬ת‪)1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫כ"א"‪.‬‬
‫משה כחלון‬
‫שר האוצר‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ע"ר ‪ ,1937‬תוס' ‪ ,1‬עמ' ‪ ;183‬ס"ח התשכ"ה‪ ,‬עמ' ‪.118‬‬
‫ס"ח התש"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;154‬התש"ך‪ ,‬עמ' ‪ ;18‬התשמ"ד‪ ,‬עמ' ‪.161‬‬
‫ס"ח התשי"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;344‬התש"ן‪ ,‬עמ' ‪.190‬‬
‫ק"ת‪-‬שיעורי מק"ח התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.77‬‬
‫‪114‬‬
‫המחיר ‪ 1.62‬שקלים חדשים‬
‫ק"ת―שיעורי מק"ח ‪ ,1779‬א' באדר א' התשע"ו‪10.2.2016 ,‬‬
‫‪ISSN 0334-7014‬‬
‫סודר במח' רשומות‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬והודפס במדפיס הממשלתי‬
‫תדפיס מן הרשומות‬
‫מכס מס קנייה ותשלומי חובה‬
‫מק"ת ― מק"ח ‪ ,1779‬א' באדר א' התשע"ו‪10.2.2016 ,‬‬
‫מס' ‪1779‬‬
‫(תפוצה ‪ 037‬לחלוקה מיידית‬
‫אף אם מס' קודם טרם הגיע)‬
‫צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' ‪ ,)8‬התשע"ו‪112 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' ‪ ,)9‬התשע"ו‪112 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' ‪ ,)10‬התשע"ו‪113 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' ‪ ,)7‬התשע"ו‪114 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬