Valberedningens förslag - Ronneby Brukshundklubb

ffi
ffiffiWffiffiffiW ffiffiffiffiffiffiffiK$WffiKffilWffiffi *
Valberedningens forslag
Fredrik Berg
till
ordforande för årsmötet:
Valberedningens förslag till styrelse i
Ronneby Brukshundklubb för år 2016
Ordförande
Fredrik Berg
Omval i år
Vice ordf.
Rose-Marie Olsson
Nyval
2 är
Sekreterare
Carina Svedberg
Omval
2 är
Kassör
Roland Sjösten
Kvar
I
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Jenny Hjalmarsson
Marie Svensson
Fyllnadsval I
Karina Berggren
Kvar
Nyval
är
1 år
2 är
Suppleant
Suppleant
Elisabeth Sjöberg
Anna Andersson
Kvar
Omval
2 är
Revisor
Revisor
Christer Olsson
Thomas Göransson
Omval
Omval
I
t
Rev.suppl
Rev.suppl
Elisabeth Olsson
Lena Granell
omvai
Omval
år
1 år
år
år
1 år
1 är
Ronneby
Valberedningen i Ronneby Brukshundklubb
Inki Sjösten
Helene Edner
Eva Blomqvist
w r*rt w *kxkr * n rz *by . x w mn
39 . 372 34 Ronneby . [email protected]
"
Östra Varevägen