Technicolor TG799vac Xtream

Kom-igång
med routern
Technicolor TG799 vac Xtream
Startboxen innehåller
1
2
3
4
5
6
Kom-igång
med router
n
7
8
Xtream
9
Router
6
Testplugg
Nätverkskabel med röda kontakter
7
Infokort för trådlöst internet
Nätverkskabel med gula kontakter
8
Väggfäste
Strömadapter
9
Kom igång-guide
Splitter, med grön och grå kontakt
2
Technicolor
TG799vac
Vad har du för uttag?
Via bredbandsuttaget
Om du har bredband via bredbandsuttaget betyder det att det finns
ett separat fibernät för internet i ditt hus. Oftast sitter bredbandsuttaget i väggen, men ibland finns en medieomvandlare installerad
i lägenheten eller huset. Du kan alltid fråga fastighetsägaren om du
är osäker.
Gå till sidan 4
Via telejacket
Har du bredband via telejacket har du säkert hört termer som
ADSL, VDSL och DSL. Det är tekniker som erbjuder bredband via
telejacket. Det är viktigt att mellanproppen (splittern) kopplas i
det första jacket i bostadens telefonslinga, annars kan kvaliteten
försämras – eller inte fungera alls – på både bredbandstjänsten och
vanlig telefoni. I en lägenhet brukar det första jacket sitta närmast
ytterdörren. I en villa sitter det oftast på bottenvåningen, såvida inte
telefonledningen går via luftledningen. Då kan första jacket finnas
på ovanvåningen.
Gå till sidan 5
Via antennuttaget
Om du har bredband via antennuttaget så utnyttjas fastighetens
kabel-tv nät. Du behöver koppla ett separat kabelmodem till multimediauttaget, som oftast finns i vardagsrummet (tre eller två hål
i väggen). Routern som följer med detta utskick kopplas till kabelmodemet för att till exempel koppla in flera datorer, ansluta trådlöst
eller använda IP-telefoni.
Gå till sidan 6
3
Via bredbandsuttaget
Steg 1 Koppla in routern
• Koppla nätverkskabeln med röda kontakter
och bredbandsuttaget i väggen.
• Koppla strömadaptern
mellan routern
mellan routern och eluttaget.
1
2
3
Steg 2 Koppla in telefoni
• Om du har telefoni från Bredbandsbolaget, koppla splittern
mellan
routern och ditt första telefonjack. Den grå kabeln ska sitta i uttaget märkt
DSL och den gröna kabeln i uttaget märkt 1 (Du kan också välja att koppla
din telefon direkt i det gröna uttaget märkt med 1 )
• Se till så att knappen på splittern står i läget ”VOIP”. (Om du bara behöver en
telefon så kan du koppla in den direkt i uttaget märkt 1 och behöver då inte
koppla in splittern alls.)
4
Via telejacket
Steg 1 Koppla in routern
• För att hitta första jacket, se avsnittet ”Hitta första jacket” i
Bredbandsbolagets telefonihandbok. Dessutom finns guiden
”Telefonjack” på bredbandsbolaget.se/kundservice.
• Koppla splittern
mellan routern och ditt första
telefonjack. Den gråa kabeln ska sitta i det gråa
uttaget märkt med ”DSL”.
• Koppla strömadaptern
mellan routern och eluttag.
2
3
1
Steg 2 Koppla in telefoni
• Koppla den gröna kabeln
från splittern till uttaget märkt
1.
• Om du har telefoni från Bredbandsbolaget, se till så att
knappen på splittern står i läget ”VOIP”. Om du har telefoni
från annan leverantör så ska knappen stå i läget ”PSTN”.
5
Via antennuttaget
Steg 1 Koppla in routern
• Koppla nätverkskabeln med röda kontakter
modem (se punkt 6 i modemets manual).
• Koppla strömadaptern
mellan routern och ditt
mellan routern och eluttaget.
1
2
3
Steg 2 Koppla in telefoni
• Om du har telefoni från Bredbandsbolaget, koppla splittern
mellan
routern och ditt första telefonjack. Den gråa kabeln ska sitta i uttaget märkt
DSL och den gröna kabeln i uttaget märkt 1.
• Se till så att knappen på splittern står i läget ”VOIP”. (Om du bara behöver en
telefon så kan du koppla in den direkt i uttaget märkt 1 och behöver då inte
koppla in splittern alls.)
6
Steg 3 Anslut ditt bredband via kabel
Nu är det dags att aktivera din bredbandstjänst. Du kan antingen ansluta
trådlöst eller via kabel. Om du använder kabel, koppla nätverkskabeln med
gula kontakter mellan routern och din dator.
7
Steg 3 Anslut ditt bredband trådlöst
Det trådlösa nätverksnamnet finner du på undersidan av routern med
benämningen ”SSID” och lösenordet till ditt nätverk benäms med
”Wireless Key”.
Hur du ska göra med just din enhet, framgår av Steg 5 på sidorna 10 och 11.
8
Steg 4 Infokort för trådlöst internet
Du kan också hitta uppgifter om ditt trådlösa nätverk på det kort som följer med
din nya box. Därför är det bra om du sparar kortet som följer med startboxen.
Denna router tillåter dig dela upp nätverkstrafiken genom att dela ut två nätverk,
TN_24GHz_XXXXXX och TN_5GHz_XXXXXX, där XXXXXX är routerns unika namn.
Med 5GHz-bandet kommer du oftast upp i högre hastigheter.
Läs mer om trådlöst bredband på bredbandsbolaget.se/kundservice
Surfa in på aktivering.bredbandsbolaget.se och följ anvisningarna
för att slutföra installationen.
9
Steg 5 Välj det operativsystem som passar din enhet
Ansluta till det trådlösa nätverket
Iphone och iPad
•Tryck på ”inställningar”, välj sedan ”WiFi” och aktivera Wi-Fi.
Android
• Tryck på ”inställningar”, välj sedan ”Trådlöst och nätverk” och sedan
”Wi-Fi” där du aktiverar WiFi genom att dra i ett reglage eller bocka i
en ruta.
Mac OS X
•Klicka på Airport-symbolen i skärmens övre högra hörn för att visa
tillgängliga trådlösa nätverk.
•Markera routerns trådlösa nätverk. TN_24GHz_XXXXXX eller
TN_5GHz_XXXXXX, där XXXXXX är nätverkets unika namn. Du hittar
det trådlösa nätverkets namn (SSID) på en klisterlapp på routerns
undersida.
•Ange din krypteringsnyckel, den finns på samma klisterlapp som ovan,
på routerns undersida.
•Windows 8
•Gå till skrivbordet.
•Klicka på ikonen för trådlös anslutning bredvid klockan, nere till
höger.
•Markera routerns trådlösa nätverk. TN_24GHz_XXXXXX eller
TN_5GHz_XXXXXX, där XXXXXX är nätverkets unika namn. Du hittar
det trådlösa nätverkets namn (SSID) på en klisterlapp på routerns
•Ange din krypteringsnyckel, den finns på samma klisterlapp som ovan,
på routerns undersida.
10
Windows 7
•Håll musen över ikonen för trådlösa nätverk nere vid klockan på
aktivitetsfältet.
•En ruta poppar upp där alla tillgängliga trådlösa nätverk är synliga.
•Markera routerns trådlösa nätverk. TN_24GHz_XXXXXX eller
TN_5GHz_XXXXXX, där XXXXXX är nätverkets unika namn. Du hittar
det trådlösa nätverkets namn (SSID) på en klisterlapp på routerns
undersida.
•Ange din krypteringsnyckel, den finns på samma klisterlapp som ovan,
på routerns undersida.
Windows XP och Windows Vista
•Håll musen över ikonen för trådlösa nätverk nere vid klockan på
aktivitetsfältet.
•En ruta poppar upp där alla tillgängliga trådlösa nätverk är synliga.
•Markera routerns trådlösa nätverk. TN_24GHz_XXXXXX eller
TN_5GHz_XXXXXX, där XXXXXX är nätverkets unika namn. Du hittar
det trådlösa nätverkets namn (SSID) på en klisterlapp på routerns
undersida.
•Ange din krypteringsnyckel, den finns på samma klisterlapp som ovan,
på routerns undersida.
11
TA 92 823 15-11