Program: Utbildningskonferens inom Almega – tjänsteföretagen och

Program: Utbildningskonferens inom Almega – tjänsteföretagen och
Jensen Education AB
16 mars 2016
Plats: Stockholm, City Life konferens, Sveavägen 63
Program:
09.30 – 10:00
Registrering och
förmiddagsfika
10.00 – 10.30
Inledning
Anders Almgren, 1:e vice
förbundsordförande
10.30 – 12:00
Kollektivavtalsförhandling –
på central och lokal nivå.
Lars Hallenberg, kanslichef
12.00 – 13.00
Lunch
13.00 – 13:30
Lönestatistik inom
avtalsområdet
13.30 – 14.30
Lönerevisionen hos arbetsgivaren
 Uppföljning av hittillsvarande lönerevisioner under
avtalsperioden
 Inför lönerevisionen 2016
14:30 – 15:00
Eftermiddagsfika
15:00 – 16:15
Lönerevisionen hos arbetsgivaren, fortsätter
 Ordinarie revision i förhållande till den statliga
lärarlönesatsningen
16.15 – 16:30
Avslutning
Konferensledning:
Robin Smith, ledamot i förbundsstyrelsen
Elisabeth Ollesdotter, ombudsman
Jens Könberg, ombudsman
Nina Eriksson, regional ombudsman
Annelie Hed, utredare
Sveavägen 50 • Box 3529 • SE-103 69 Stockholm • Telefon 08-613 27 00 • [email protected] • www.lr.se