Terapigrupp Diabetes Jan Alvång

Diabetes nytt i rekommendationerna,
Jan Alvång
2016-02-02
Terapigrupp Diabetes
Jan Alvång
Terapigrupp Diabetes
Diabetes - viktigt med tidig och
intensiv behandling
• Både vid diabetes typ 1 och diabetes typ 2
• Gäller HbA1c, blodtryck, blodfetter, livsstilsåtgärder inkl.
rökstopp
• Metformin inleds DIREKT vid debuten av diabetes typ 2
• Nydiagnostiserad patient har normalvärden som mål
• Viktigt med återbesök med utvärdering av insatt behandling
hos diabetessköterska och läkare
www.vgregion.se/vardgivarstod/diabetes
1
Diabetes nytt i rekommendationerna,
Jan Alvång
2016-02-02
Terapigrupp Diabetes
NYTT
www.vgregion.se/vardgivarstod/diabetes
Terapigrupp Diabetes
Basinsulin vid diabetes typ 2
• NPH-insulin förstahandsval bland basinsuliner
• Insulin glargin kan testas vid frekventa nattliga
hypoglykemier och svängande blodsocker
• utvärdera effekten efter 3-4 månader.
• Abasaglar är en biosimilar till Lantus (insulin glargin)
• inte utbytbara på apotek
• Abasaglar rekommenderas vid nyinsättning av insulin
glargin
www.vgregion.se/vardgivarstod/diabetes
2
Diabetes nytt i rekommendationerna,
Jan Alvång
2016-02-02
Terapigrupp Diabetes
SGLT2-hämmare
Jardiance (empagliflozin)
• SGLT2 = Sodium-glucose cotransporter-2
• Hämmar återabsorption av glukos i njurarna
• HbA1c-sänkning i samma nivå som DPP-4-hämmare
• Beroende av njurfunktionen
• Insättning rekommenderas ej vid eGFR <60 mL/min
• Något ökad risk för urogenitala infektioner
• Har i en studie visat minskad kardiovaskulär dödlighet
jämfört med placebo i tillägg till annan behandling
• Endast subventionerat i kombination med metformin
www.vgregion.se/vardgivarstod/diabetes
Terapigrupp Diabetes
Misstanke om diabetes hos barn
• Viktigt att insulinbehandling initieras omedelbart för att
undvika diabetesketoacidos
• Remittera barnet akut till närmaste barnklinik
• Vanliga symtom:
• trötthet, polyuri, polydipsi, viktnedgång
• kan vara diffusa, särskilt hos små barn
www.vgregion.se/vardgivarstod/diabetes
3
Diabetes nytt i rekommendationerna,
Jan Alvång
”Riskknappen”
2016-02-02
www.ndr.nu/risk
4
Diabetes nytt i rekommendationerna,
Jan Alvång
2016-02-02
Priser – diabetesläkemedel exkl. insulin
Rekommenderat
Pris/dag
Övriga
Pris/dag
Antidiabetika exkl. insulin
metformin 0,5 g 2x2
ca 1,20 kr
glimepirid 2 mg x 1
repaglinid 2 mg x 3
pioglitazon 15 mg x 1
Glucobay 100 mg x 3
Januvia 100 mg x 1
Janumet 50/850 alt 50/1000 mg x 2
Jardiance 10 mg x 1
Victoza 1,2 mg x 1
Bydureon 2 mg/vecka
ca 0,80 kr
ca 2,20 kr
ca 3,00 kr
ca 6,20 kr
ca 11,90 kr
ca 12,70 kr
ca 14,00 kr
ca 33,40 kr
ca 35,30 kr
Priser från TLV 2016-01
Priser – insulin
Rekommenderat
Pris/dag
Basinsulin diabetes typ 1, 100 E/mL, 40 E/dygn
Lantus SoloStar
ca 14,50 kr
Abasaglar KwikPen*
ca 12,70 kr
Basinsulin diabetes typ 2, 100 E/mL,
Insuman Basal SoloStar
Humulin NPH KwikPen
Insulatard FlexPen
40 E/dygn
ca 6,50 kr
ca 6,90 kr
ca 6,90 kr
Övriga
Pris/dag
Tresiba FlexTouch
ca 21,80 kr
Lantus SoloStar
Abasaglar KwikPen*
ca 14,50 kr
ca 12,70 kr
Direktverkande insulin, 100 E/mL, 40 E/dygn
Apidra SoloStar
ca 8,50 kr
Humalog KwikPen
ca 8,50 kr
NovoRapid FlexPen
ca 8,80 kr
Mixinsulin, 100 E/mL, 40 E/dygn
HumalogMix25 KwikPen
NovoMix30 FlexPen
HumalogMix50 KwikPen
ca 9,40 kr
ca 9,40 kr
ca 9,90 kr
*Abasaglar rekommenderas vid nyinsättning av insulin glargin
Priser från TLV 2016-01
5