BiFF (Barn i Föräldrars Fokus)

Staffanstorps kommun
Frågor & anmälan
BIFF – Barn i
föräldrars fokus
Vill du delta i utbildningen anmäler du dig till:
Else Holm eller Jennie Andersson
[email protected]
046-287 17 00
www.staffanstorp.se/familjecentralenpaletten
Vi som arbetar med BiFF är anställda inom Staffanstorps
kommun och har lång erfarenhet av att träffa föräldrar
och familjer i svåra situationer.
Grafisk formgivning: Lisbeth Svensson, Foto: Flicr.com
Hur hjälper du ditt barn när ni föräldrar
har separerat?
En föräldrautbildning
BIFF som står för Barn i föräldrars fokus, är en kort föräldrautbildning som syftar till att ge er föräldrar ökad kunskap om
att sätta barnet främst vid en separation.
Syftet är också att ge er föräldrar redskap för hur ni kan
hjälpa era barn i vardagen.
Utbildningen ger också er kunskap om hur ett stödjande
föräldraskap kan fungera och du får möjlighet att träffa
andra föräldrar som är i liknande situationer.
Utbildningens innehåll
Föräldrarna delas in i grupper som träffas vid tre tillfällen.
Utbildningen är på kvällstid och är kostnadsfri.
Innehåll
De tre tillfällena har följande teman:
• Förändringar för barnet
• Barnkonventionen, Barnets nätverk och Anknytningsteori
• Barnets utvecklingsfaser, Kommunikation
Mål
Du som förälder får möjlighet att
• Öka din medvetenhet om vad som gynnar barns
utveckling.
• Utveckla färdigheter som gör det möjligt för dig att hålla
barnens behov i fokus.
• Öka tilltron till din egen förmåga och betydelse.
2
3