Linje 710

710 Centrumlinjen
Sjukhuset - Resecentrum - Södertorn - Resecentrum Repslagarehuset - Resecentrum - Sjukhuset
Stadstrafik
Så här kör linje 710
Dessa hållplatser trafikeras:
Sjukhuset, huvudentrén
Folkets park
Idrottsplatsen
Resecentrum
Flanaden
Lilla Torget
Slottsgatan
Elefanten
Kyrkogårdsgatan
Kyrkogården
Kapellvägen
Tallvägen norra
Tallvägen södra
Södertorn
Låglandsvägen norra
Låglandsvägen södra
Åsa
Oskarshamns
sjukhus,
huvudentrén
Resecentrum
Orrängen
1
Åsa
Södertorn
N
forts. nästa spalt
Åsaskolan
Lidl
Stentrasten
Djurparken
Terassvägen
Mäster Palms väg
Solbacka
Djurparken
Resecentrum
Flanaden
Lilla Torget
Slottsgatan
Elefanten
Varvsgatan
Skeppsbron
Brädholmen
Repslagaregatan
Repslagarhuset
Munkgatan
Folkhögskolan
Fridhemsgatan
Resecentrum
Folkets park
Sjukhuset,
huvudentrén
forts. nästa spalt
OBS! Det går även att vinka till sig bussen var som helst utmed färdvägen.
Bussen stannar på närmaste trafiksäkra plats.
Bra att veta
Cyklar medtages ej.
Hållplats.
Hållplats med fet text har hålltid i tidtabell.
Frågor om tider och priser? Ring Trafikupplysningen
010-21 21 000 eller gå in på www.klt.se
Gäller 13/12 2015 - 10/12 2016
Senast uppdaterad 151030
710 Centrumlinjen
Måndag till fredag
LINJE
ANMÄRKNING
Oskarshamns sjukhus, huvudentrén
t. Oskarshamn Resecentrum
fr. Oskarshamn Resecentrum
Slottsgatan
Tallvägen norra
Åsaskolan Oskarshamn
Solbacka
t. Oskarshamn Resecentrum
fr. Oskarshamn Resecentrum
Slottsgatan
Repslagarhuset
Oskarshamn Resecentrum
Oskarshamns sjukhus, huvudentrén
710
8.20
8.24
8.30
x
8.39
8.45
8.48
8.51
8.55
9.02
9.08
Sjukhuset - Resecentrum - Södertorn - Resecentrum Repslagarehuset - Resecentrum - Sjukhuset
710
9.10
9.18
9.20
9.24
9.30
x
9.39
9.45
9.48
9.51
9.55
10.02
10.08
710
Varje timme
10
18
20
24
30
x
39
45
48
51
55
02
08
710
710
14.10
14.18
14.20
14.24
14.30
x
14.39
14.45
14.48
14.51
14.55
15.02
15.08
15.10
15.18
Stadstrafik
2
Anmärkning
Bra att veta
För trafikupplysning, ring 010-21 21 000
eller gå in på www.klt.se
Gäller 13/12 2015 - 10/12 2016
Senast uppdaterad 151030
710 Centrumlinjen
Lördag
LINJE 710
ANMÄRKNING J
Oskarshamns sjukhus, huvudentrén
t. Oskarshamn Resecentrum
fr. Oskarshamn Resecentrum
Slottsgatan
Tallvägen norra
Åsaskolan Oskarshamn
Solbacka
t. Oskarshamn Resecentrum
fr. Oskarshamn Resecentrum
Slottsgatan
Repslagarhuset
Oskarshamn Resecentrum
Oskarshamns sjukhus huvudentrén
8.20
8.24
8.30
x
8.39
8.45
8.48
8.51
8.55
9.02
9.08
Sjukhuset - Resecentrum - Södertorn - Resecentrum Repslagarehuset - Resecentrum - Sjukhuset
710
J
9.10
9.18
9.20
9.24
9.30
x
9.39
9.45
9.48
9.51
9.55
10.02
10.08
710
J
10.10
10.18
10.20
10.24
10.30
x
10.39
10.45
10.48
10.51
10.55
11.02
11.08
710
J
11.10
11.18
11.20
11.24
11.30
x
11.39
11.45
710
J
12.20
12.24
12.30
x
12.39
12.45
12.48
12.51
12.55
13.02
13.08
710
J
13.10
13.18
13.20
13.24
13.30
x
13.39
13.45
13.48
13.51
13.55
14.02
14.08
Stadstrafik
710
J
14.10
14.18
14.20
14.24
14.30
x
14.39
14.45
14.48
14.51
14.55
15.02
15.08
710
J
15.10
15.18
3
Anmärkning
J går ej 24/12
Bra att veta
För trafikupplysning, ring 010-21 21 000
eller gå in på www.klt.se
Gäller 13/12 2015 - 10/12 2016
Senast uppdaterad 151030