Försvarets tolkskola besöker LTU

Försvarets tolkskola besöker LTU
Passa på att lära mer om Försvarets tolkskola, om utbildningen och om yrket
militärtolk. Tisdagen den 7/3 hålls en öppen lunchföreläsning.
Välkomna!
Försvarets tolkskola (TolkS) är en del av Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum och
ligger i Uppsala. Skolan grundades 1957 för att genom utbildning av särskilt kvalificerad personal
fylla Försvarsmaktens behov av militära tolkar och förhörsledare. Idag utbildas där militärtolkar i
ryska, franska och arabiska. Militärtolkutbildningen är en högintensiv utbildning och de sökande bör
ha ett utpräglat intresse och fallenhet för språk, kommunikation och interkulturella möten.
Vid examen förväntas militärtolken självständigt kunna tolka mellan det främmande språket och
svenska eller engelska, samt ha en högt utvecklad kulturell förståelse.
Läs mer på www.mil.se och följ Tolkskolan på Facebook www.facebook.com/forsvaretstolkskola