Anmälan till lagtävling fredag 27 och lördag 28 maj

Anmälan till lagtävling
fredag 27 och lördag 28 maj
Fyll i blanketten och maila den till Carina Svensson
[email protected] Anmälningsavgift: 250 kr/ hund.
Halv avgift för hund som är försäkrad i Agria: 125 kr/hund.
Sista betalnings- och anmälningsdag: 16 maj.
Betala till bg 834-9284 Agria Swedish Game Fair Cup.
För utlandsbetalningar används BIC: SWEDSESS IBAN: SE1880000838320031676588
Kom ihåg att ange lagets och lagledarens namn när du betalar.
Fyll i blanketten. Spara den på skrivbordet och maila den sedan till Carina.
Om laget:
Skriv lagets namn och lagledare på rad A.
Skriv e-postadress och mobilnummer på rad B.
Om hunden:
Skriv hundens namn, ras, registreringsnummer samt förarens namn på rad 1.
Försäkrad i Agria? Skriv Ja eller Nej nedan.
Rad A
Om laget Rad B
Hund 1
Rad 1
Försäkrad i Agria?
Hund 2
Rad 1
Försäkrad i Agria?
Hund 3
Rad 1
Försäkrad i Agria?
Lagledaren anmäler laget och skickar in lagets anmälningsavgift.
PM kommer endast att skickas ut per mail till lagledaren.