Margit Kviding - Familjesidan

Vår kära
Margit
Kviding
* 21 april 1926
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Höganäs
2 februari 2016
Mats
Jan och Solbritt
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
Tack för allt
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs kapell
tisdagen den 16 februari
kl 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
__________________
Ett stort tack till
personalen på Sälgen.