Matematikutvecklingsgrupp

Matematikutvecklingsgrupp
Nätverksmöte för kommunala representanter
Välkommen till Högskolan i Halmstad för fortsatt samarbete kring matematikutveckling och det
pågående matematiklyftet.
Torsdagen den 11 februari kl. 09.00 - 12.00 inkl. fika.
Lokal är I305, I-huset. Gå in genom entrén i I-huset och tag vänster direkt, vänta vid sofforna på
vänster sida, så kommer Caroline dit. Campuskarta
Anmäl senast tisdagen den 9 februari, och meddela ev. behov av specialkost.
Program
 Kommunpresentationer av arbete i praktiken med
”Tänka, resonera och räkna i förskoleklass”
 Framtid
Vi bokar in nästa nätverksdatum för våren och diskuterar
dess innehåll.
Välkomna!
Caroline Eriksson
[email protected]
Ansvarig för matematikutveckling på RUC