Anhörigdag - Välkommen till Attention Sollentuna

Medveten närvaro
Qigong
Tänka-påsig-själv-dag
Vardagens små
glädjestunder
Fika & lunch
Välkommen på en tänka-på-sig-själv-dag för dig som bor i
Sollentuna och hjälper och stödjer en närstående som inte klarar
vardagen på egen hand.
Lördag 20 februari klockan 10.00-15.30 på Frivilligcentralen,
Turebergs allé 16.
Information och anmälan
Anmälan senast måndag 15 februari till
anhörigkonsulent Helena Bjerkelius
Telefon: 08-579 215 31
E-post: [email protected]
www.sollentuna.se/anhorigstod
Begränsat antal platser
Deltagandet är
kostnadsfritt