Läkemedelsspädning för iv administrering

Läkemedelsspädning för iv
administrering
Berörda enheter
Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus.
Acetylcystein: Acetylcystein 200 mg/ml, 3 ml (600 mg) + NaCl 9 mg/ml,
47 ml = 12 mg/ml. Ges på 20 min som profylax mot röntgen kontrast.
Actrapid totalvolym 50 ml: Actrapid 100 IE/ml, 0.5 ml (50E) + 49.5 ml
NaCl = 1 IE/ml. Slutvolym 50 ml.
Actrapid totalvolym 20 ml: Actrapid 100 IE/ml, 0.2 ml (20E) + NaCl
9mg/ml, 19.8 ml = 1 IE/ml. Slutvolym 20 ml.
Adrenalin 40 µg/ml: Adrenalin 1mg/ml, 2ml (2mg) + NaCl 9mg/ml, 48
ml = 40 µg/ml = 0.04 mg/ml.
Vanlig dosering: 0,01 - 0,2 µg/kg/min (ca 1-20 ml/h).
Adrenalin 80 µg/ml: Adrenalin 1 mg/ml, 4 ml (4 mg) + NaCl 9 mg/ml, 46
ml = 80 µg/ml = 0.08 mg/ml.
Vanlig dosering: 0,01 - 0,2 µg/kg/min (ca 0.5-10 ml/h).
Atracurium: Atracurium 10 mg/ml. Stamlösning. Vanlig dos är 20-40
mg/h.
Bricanyl: Bricanyl 0.5 mg/ml, 4 ml (2mg) + NaCl 9mg/ml, 36 ml = 0.05
mg/ml = 50 µg/ml. Vanlig dos är 2.5 µg/kg/h.
Catapresan: Catapresan 150µg/ml, 2ml (300µg)+ NaCl 9mg/ml, 48 ml =
6 µg/ml = 0.06 mg/ml.
Vanlig dosering: 0,004 – 0,008 µg/kg/min (ca 2- 6 ml/tim).
Cordarone: Cordarone 50 mg/ml, 12 ml (600 mg) + Glukos 50 mg/ml, 28
ml = 15 mg/ml. Max 900-1200 mg/dygn.
Corotrop: Corotrop 1mg/ml, 10ml (10mg) + NaCl 9mg/ml, 40 ml =
200 µg/ml = 0.2 mg/ml.
Vanlig dosering: 0,375 - 0,750 µg/kg/min, vilket motsvarar 7,5 - 15 ml/tim.
Dexdor: Dexdor 100µg/ml, 4.0 ml (400 µg) + NaCl 9mg/ml, 46ml = 8
µg/ml. Vanlig startdos är 0,7 µg/kg/h.
Dobutamin: Dobutamin 12.5 mg/ml, 20 ml (250 mg) + NaCl 9mg/ml, 30
ml = 5 mg/ml.
Vanlig dosering: 2 - 20 µg/kg/min (ca 2 - 16 ml/tim).
Huvudprocess
Diabetes; Hjärtsjukvård;
Andningssvikt; Ordinera
läkemedel;
Respiratorbehandling
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Dan Lind
1 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Per Marcusson
VARD-5-3401
2016-02-04
Sida
2.0
Fenylefrin: Fenylefrin 10 mg/ml, 2 ml (20mg) + NaCl 9mg/ml, 48 ml = 0.4
mg/ml = 400µg/ml. Vanlig dosering: 0.1-1.0 µg/kg/min (ca 1-10 ml/h).
Furix: Furix 10 mg/ml. Stamlösning. Ordineras i mg/h.
Giludop: Giludop 20mg/ml, 10 ml (200 mg) + NaCl 9mg/ml, 30 ml = 5
mg/ml. Vid organdonation: 2-10 µg/kg/min (ca 2-8 ml/h).
Glycophos: Glycophos, 30 ml (30 mmol) + NaCl 9 mg/ml, 20 ml = 0.6
mmol/ml. 30 mmol ges vanligen på 3 timmar (17 ml/h).
Isuprel: Isuprel 0.2 mg/ml, 10 ml (2 mg) + Glukos 50mg/ml, 40 ml = 40
µg/ml = 0.04 mg/ml.
Vanlig dosering: 0,03 - 0,2 µg/kg/min, vilket motsvarar 3 - 20 ml/tim.
Kaliumklorid: Addex-Kaliumklorid 40 mmol (20 ml) = 2 mmol/ml.
Stamlösning. Ordineras i mmol/tim.
Ketalar: Ketalar 10 mg/ml. Stamlösning. Dos: 2 µg/kg/min efter bolusdos
på 1 mg/kg för adjuvant postoperativ smärtlindring.
Ketanest: Ketanest 5 mg/ml. Stamlösning. Dos: 1 µg/kg/min efter bolusdos
på 0.5 mg/kg för adjuvant postoperativ smärtlindring.
Ketogan 1mg/ml: Ketogan Novum 5 mg/ml, 10 ml (50 mg) + NaCl
9mg/ml, 40 ml. Slutvolym 50 ml. 1-5 mg/h.
Marcain 1 mg/ml + Sufenta 1 µg/ml: Marcain 2.5 mg/ml, 20 ml +
Sufenta 50 µg/m1, 1 ml + NaCl 9 mg/ml, 29 ml. Slutvolym 50 ml.
Marcain 2 mg/ml + Sufenta 1 µg/ml: Marcain 5 mg/ml, 20 ml + Sufenta
50 µg/ml, 1 ml + NaCl 9mg/ml, 29 ml. Slutvolym 50 ml.
Midazolam: Midazolam 5 mg/ml. Stamlösning. Ordineras i mg/h.
Morfin 1 mg/ml totalvolym 50 ml: Morfin 10 mg/ml, 5 ml (50 mg) +
NaCl 9 mg/ml, 45 ml = 1 mg/ml. Slutvolym 50 ml.
Morfin 1 mg/ml totalvolym 20 ml: Morfin 10 mg/ml, 2 ml (20 mg) +
NaCl 9mg/ml, 18 ml = 1mg/ml. Slutvolym 20 ml.
Nexium: Nexium 80 mg (2x40 mg torrsubstans) + NaCl 9 mg/ml, 40 ml = 2
mg/ml. Som infusion 8 mg/h (4 ml/h) efter bolus på 80 mg iv.
Noradrenalin 40 µg/ml: Noradrenalin 1mg/ml, 2 ml (2 mg) + NaCl 9
mg/ml, 48 ml = 40 µg/ml = 0.04 mg/ml.
Vanlig dosering: 0,01-0,2 µg/kg/min, vilket motsvarar 1 - 20 ml/tim.
Noradrenalin 80 µg/ml: Noradrenalin 1 mg/ml, 4 ml (4 mg) + NaCl 9
mg/ml, 46 ml = 80 µg/ml.
Vanlig dosering: 0,01-0,2 µg/kg/min, vilket motsvarar 0.5 - 10 ml/tim.
Huvudprocess
Diabetes; Hjärtsjukvård;
Andningssvikt; Ordinera
läkemedel;
Respiratorbehandling
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Dan Lind
2 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Per Marcusson
VARD-5-3401
2016-02-04
Sida
2.0
Nitroglycerin: Nitroglycerin infusionsvätska 1 mg/ml. Stamlösning.
Vanlig dosering: 0,25 - 1,3 µg/kg/min, vilket motsvarar ca 1 - 5 ml/tim.
Pitressin: Pitressin 20E/ml, 1 ml (20E) + NaCl, 49 ml = 0.4 E/ml. Vanlig
dos är 0.02 E/min, max 0.04 E/min.
Propofol: Propolipid 20 mg/ml. Stamlösning. Dosering 0.5 - 4mg/kg/h.
Överskrid ej 4 mg/kg/h vid långtidssedering. Ej till sedering av barn.
Trandate: Trandate 5 mg/ml. Stamlösning. Vanlig dos 5-40 mg/h.
Ultiva: Ultiva 5 mg tillsätts 50 ml NaCl 9 mg/ml = 100 µg/ml. Vanlig
startdos är 0,1-0,15 µg/kg/min.
Där ungefärlig dos angivits i ml/h är det beräknat för en patient med vikt på
ca 67 kg
Vid iv bolusdoser gäller andra spädningar, se FASS.
Huvudprocess
Diabetes; Hjärtsjukvård;
Andningssvikt; Ordinera
läkemedel;
Respiratorbehandling
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Dan Lind
3 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Per Marcusson
VARD-5-3401
2016-02-04
Sida
2.0