inbjudan och anmälningsblankett

SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS UTLANDSAVDELNING INBJUDER HÄRMED TILL
UTLANDSDAGARNA PÅ MALLORCA
18-19 MARS 2016
PLATS: Castillo Hotel Son Vida, C/Raixa 2 ,Urbanizacion Son Vida, 07013
Palma de Mallorca (om inget annat anges). www.castillosonvidamallorca.com
FREDAGEN 18 MARS
UTBILDNINGSPASS I
Kl. 14:30-18:30. Plats: Mallorcas advokatsamfund (Ilustre Colegio de Abogados de Baleares)
La Rambla 10, 07003 Palma de Mallorca. Telefon: +34 971179400 - 1031. www.icaib.org
Föredragshållare:
n Kl. 14:30-15:00. Välkomstanföranden
nKl. 15:00-15:45. Otto Cameselle, Spansk Advokat, Montis Abogados, Palma de Mallorca:
Practising law in Spain and the Baleares.
nKl. 15:45-16:30. Nathalia Rigo Olausson, Spansk Advokat, Montis Abogados, Palma de
Mallorca, Svensk Konsul: Rättsfrågor kring förvärv av fastigheter på Mallorca.
nKl. 16:30-17:00. Kaffe.
n Kl. 17:00-17:45. Advokaten Lars Isacsson, Advokatfirman Göran Rise, Nueva Andalucía:
Fastighetsmarknaden i Spanien - ur en svensk advokats perspektiv.
nKl. 17:45-18:30. Avslutande kommentarer.
Drink och middag på Castillo Hotel Son Vida kl 19:30-20:30 Cocktail Reception.
Middag kl. 20.30-22.30. Klädsel: Valfri. Plats: Castillo Hotel Son Vida.
LÖRDAGEN 19 MARS
ÅRSMÖTE UTLANDSAVDELNINGEN
Kl. 10:00-12:00. Plats: Castillo Hotel Son Vida.
Gemensam lunch för Utlandsavdelningens medlemmar (övriga fri aktivitet).
(Intern diskussion om frågor av intresse främst för Utlandsavdelningen).
Kl.12:00-14:00. Plats: Castillo Hotel Son Vida.
UTBILDNINGSPASS II
Kl. 14:00-18:00. Plats: Castillo Hotel Son Vida.
Föredragshållare:
nGöran Lambertz, Justitieråd vid Högsta Domstolen; f.d. Justitiekansler:
Domaren i samhällsdebatten.
nKl. 15:30-16:00. Kaffe.
nAdvokaten Jens Lapidus, författare: Advokaten och författaren, mellan pennan
och verkligheten. Varför jag aldrig kunnat skriva utan att vara jurist.
nAvslutande paneldebatt/diskussion.
Middag Kl. 20:00. Restaurang i Palma de Mallorca – namn och plats meddelas senare.
Klädsel: Kostym.
KOSTNAD:
Hela konferenspaketet inklusive två middagar (exklusive hotell): EUR 475 per deltagare och
EUR 225 per medföljande. Utlandsavdelningen sponsrar nyantagna (under 2014 och 2015)
ledamöters deltagande med 50% av konferensavgiften!
ANMÄLAN:
Anmälan till konferensen sker genom att fylla i och skicka in blanketten på nästa sida.
Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 31 december 2015. OBS! Begränsat antal platser.
Bokning av hotellrum på Castillo Hotel Son Vida görs separat.
KOM TILL UTLANDSDAGARNA 2016
OCH MÖT VÅREN PÅ MALLORCA!
ANMÄLAN TILL UTLANDSDAGARNA PÅ MALLORCA 2016
ANMÄLAN FAXAS TILL:
Utlandsavdelningen c/o Baker & McKenzie i Tyskland: +49 89 55238199
Eller skickas per e-mail till: [email protected] senast 31 december 2015.
VAR GOD TEXTA.
Blanketten kommer att läsas och behandlas av icke svensktalande personal.
Namn: _________________________________________________________________________________
Firma: _________________________________________________________________________________
Fakturaadress: ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
E-mail adress eller faxnummer: _______________________________________________________________
Mobilnummer: ___________________________________________________________________________
Medföljandes namn: _______________________________________________________________________
ATT BETALA:
EUR ............ (deltagare)
EUR ............ (deltagare EUR ............ + medföljande EUR ............)
Mottagen anmälningsblankett bekräftas med faktura.
Fakturan innehåller fullständiga betalningsuppgifter.
Vid problem, kontakta Utlandsavdelningens kassör Jon Marcus Meese på telefon +49 89 55238 234
eller email: [email protected]