Kondomlab 8b och d.notebook

Kondomlab 8b och d.notebook
February 03, 2016
Systematisk undersökning av hållbarheten hos olika kondomer
1. Diskutera med din bänkkompis vilka händelser/faktorer som kan orsaka att en kondom går sönder. Skriv upp.
2. Bestäm vilken faktor du vill testa. Du ska jämföra tre olika kondomers hållbarhet
3. Titta i lådan med lab.materiel och skriv upp vad du vill använda. Tänk på att du ska få mätvärden Saknar du något, säg till mig. Det kanske går att fixa.
4. Skriv din planering: "Test av hållbarhet hos olika kondomer"
Hypotes : Jag tror att.......... kommer att hålla bäst för att......................
1. Materiel: ...........
2. Utförande: ........
3. Felkällor : ...........
Beskriv hur felet påverkar resultatet (för högt, för lågt värde?) och vilken felaktig tolkning det leder till.
4. Risker : ..........
Kondomfakta
Film om materiel
Kondomlab 8b och d.notebook
February 03, 2016
Bilagor
Produktblad_2014 kondomer.pdf