Arbetsförmedlingen, pdf, öppnas i nytt fönster

Marknadsområde Småland Blekinge
Vi gör Sverige
rikare genom
att få människor
och företag att
växa
Arbetsförmedlingens uppdrag i dess
enklaste form
En efterfrågad rekryteringspartner
Ett professionellt stöd som leder till arbete
Ett bra samspel med omvärlden
Era behov och förväntningar
Våra utmaningar
Kompetensförsörjning
• Ungas etablering på arbetsmarknaden
• Matchning
• Ta tillvara nyanländas kompetens
Snabbspår
För att nyanlända snabbare ska kunna etablera
sig på arbetsmarknaden
Inskrivning och
kartläggning
Bedömning
Verifiering av meriter
Utlåtande
UHR/Socialstyrelse
Individuella
förutsättningar
YRKESKOMPETENS
BEDÖMNING 3
veckor
Validering på
hemspråk eller med
stöd av tolk
Efterfrågad
kompetens
matchas
Yrkessvenska/SFI
Komplettering
Arbetspraktik
Kompl.utbildning
Arbete
Exempel: Digitalt stöd
MIN PORTFÖLJ
Arbetslivserfarenhe
t
Work experience
•
Stödet är ett slags molnsystem där deltagaren
alltid har sin arbetslivserfarenhet, sina
utbildningar och kompetenskartläggningar
tillgängliga direkt i mobilen.
•
Syftet är att rusta deltagaren inför första mötet
med Arbetsförmedlingen så att de har med sig
en egen beskrivning av sina erfarenheter.
•
Med detta som grund får de sedan vägledning i
vad som kan bli nästa steg för att komma in på
den svenska arbetsmarknaden.
Utbildning
Education
Mjuka
kompetenser
Soft skills
Teknisk bas
Basic technical
skills
Erbjudanden och tjänster
Arbetsgivarsatsning
Samverkan
Regionen ligger i framkant med idéer och
initiativ till att tillvarata nyanländ
arbetskraft.
Hur kan vi tillsammans koppla utbudet av
kompetens till den långsiktiga
kompetensförsörjningen?
Kan vi tillsammans göra snabbspåren till ett
effektivt kompetensförsörjningsverktyg, för
både offentlig och privat verksamhet?