Presentation

Välkommen till
Informationsmöte om Vetenskap med
och för samhället, Horisont 2020
Maria Hagardt, Nationell kontaktperson
Twitter: @vinnova.se #VIH2020, #Swafs, #RRI, #H2020
Webb: www.vinnova.se/Swafs2016
Dagens program
Välkommen
Maria Hagardt, Nationell kontaktperson Vetenskap med
och för samhället, Vinnova
Presentation av arbetsprogrammet för Vetenskap
med och för samhället 2016
Noora Eronen, Policy officer, EU-kommissionen
Projektpresentationer: Nucleus (RRI) and Perform
(Science education)
Jan Riise, Executive Director, EUSEA
Paus
Utvärderaren tipsar
Anna Maria Fleetwood, Rådgivare externa relationer,
Vetenskapsrådet
RRI Tools-projektet
Karin Larsdotter, Verksamhetsutvecklare, Vetenskap &
Allmänhet
Presentation av nationella Påverkansplattformen för
Vetenskap med och för samhället
Maria Lindholm, Chefsutredare, Vetenskap & Allmänhet
Avslutning
Snabbfakta
• Statlig myndighet under
Näringsdepartementet
• Investerar varje år ca 2,7 miljarder
kronor i forskning och utveckling
• Nationell kontaktmyndighet för
Horisont 2020 EU:s ramprogram för
forskning och innovation tillsammans
med Vetenskapsrådet.
• Drygt 200 personer på kontoren i
Stockholm, Bryssel och Silicon Valley
• Generaldirektör är Charlotte Brogren
HORISONT 2020
EU:s forsknings- och
innovationsprogram 2014-2020
Vilka möjligheter finns det för dig?
Horisont 2020
ska förvandla vetenskapliga genombrott
till innovativa produkter och tjänster
som kan leda till nya affärsmöjligheter, nya jobb
och som kan förbättra människors liv…
Horisont 2020 består av tre delar:
1
Spjutspetskompetens
2
Industriellt ledarskap
3
Samhälleliga utmaningar
1
Spjutspetskompetens
Här ryms satsningar på excellent forskning via Europeiska
forskningsrådet, ERC, forskarrörlighet genom Marie Sklodowska-Curie,
och samverkansforskning inom nya och lovande teknikområden
(Future and Emerging Technologies, FET)
samt forskningsinfrastruktur.
.
2
Industriellt ledarskap
För att kunna vara världsledande måste Europa investera i lovande och
strategisk teknik, exempelvis inom avancerad tillverkning och mikroelektronik.
Här ryms stöd till små och medelstora företag, satsningar på mikro- och nanoelektronik,
nanoteknologi, material, bioteknik och produktion.
3
Samhälleliga utmaningar
För att hitta lösningar på de samhälleliga utmaningar som EU och världen står
inför görs satsningar på t ex en åldrande befolkning, klimat och miljö,
energiförsörjning, säkerhet, livsmedelstrygghet, marin- och maritim forskning,
bioekonomi, skogsforskning samt inkluderande samhällen.
.
I Horisont 2020 ryms även satsningar på:
Spridning av
spetskompetens
och bredare
deltagande
Vetenskap
med och för
samhället
Europeiska institutet
för innovation och
teknik, EIT
Euratom
Vetenskap med och för samhället
Samverkan
Public Engagement
Open Science
Stimulera unga
Science education
Etik
Genus
Horisont 2020 är öppet för
deltagande från hela världen
Vill du veta mer, och
vilka möjligheter du har att delta?
Kontakta oss nationella kontaktpersoner för Horisont
2020:
VINNOVA.se/NCP
Du kan också kontakta supportkontoren:
VINNOVA.se/Supportkontor
Små och
medelstora företag
Forskningsinfrastruktur
Företag och
entreprenörer
HORIZON 2020
Open Innovation, Open Science,
Open to the World!
VINNOVA.SE/H2020
Var hittar jag mer information?
Webb
Vinnova
www.vinnova.se/H2020
www.vinnova.se/swafs
EU-kommissionen
https://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/en/h2020section/science-and-society
Arbetsprogram 2016-17
Ladda ned på:
http://ec.europa.eu/research
/participants/data/ref/h2020/
wp/2016_2017/main/ h2020wp1617-swfs_en.pdf
RRI i Horisont 2020
Ladda ned på:
http://www.sisnetwork.eu/
media/sisnet/D.5.3-SwafSopportunities-in-Horizon-2020WP2016-2017.pdf
Konferenser och möten våren 2016
• Swafs Brokerage event 3 mars, Bryssel
https://www.b2match.eu/horizonswafs2016
• PCST 26-28 april, Istanbul
http://pcst-2016.org/
• Women deliver, 16-19 maj, Köpenhamn
http://wd2016.org/
• EUSEA 18-19 maj, Tartu
http://www.eusea.info/
• Escite 9-11 juni, Graz
http://www.ecsite.eu/
• ESOF 23-27 juli, Manchester
• http://www.esof.eu/
Inside – Vinnovas nyhetsbrev om
europeisk och internationell FoU
Prenumerera via:
www.vinnova.se/inside
www.vinnova.se/inside
Science with and for Society National
contact Points
 70 national contact points in more
than 40 countries
 Advice and information regarding
calls and activities
 Help and support from consortium
building to application
 Web:
www.sisnetwork.eu
Facebook: SiS.network
Twitter:
@SisnetNCP
Mer information
Alla presentationer från mötet samt övrig information
kommer att finnas på:
www.vinnova.se/swafs2016
Kontakta gärna mig om du har
frågor:
Maria Hagardt, nationell kontaktperson
E-post:
[email protected]
Telefon: 08-473 32 61
Sveriges innovationsmyndighet
Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar
tillväxt och samhällsnytta
www.vinnova.se
www.VINNOVA.se
HORIZON 2020
Open Innovation, Open Science,
Open to the World!
www.vinnova.se/H2020
www.vinnova.se/Swafs2016