Information om nationella kvalitetsregister

Inbjudan till informationstillfälle den 26 april 2016
Information om nationella
kvalitetsregister
— Senior Alert, SveDem, samt Svenska Palliativregistret
Under ett par års tid har satsningen på nationella kvalitetsregister
pågått. Registren är till för att långsiktigt underlätta arbetet vid vårdenheter och målet är att ge en säker och kvalitativ vård och omsorg.
Till och med år 2016 ges utbildning till ansvariga för vårdcentralerna
i Stockholms län via länets FoU-enheter. Vi bjuder därför in dig till
ett särskilt informationstillfälle.
Innehåll

Information om de nationella kvalitetsregistren
Målgrupp
Inbjudan riktar sig till ansvariga för
registrering i kvalitetsregister vid
vårdcentraler i Stockholms län.
Vägbeskrivning
Buss nummer 2 samt 53 stannar vid
Ersta sjukhus. Därefter kort
promenad till Erstagatan 1K.
Senior alert, Karin Corbishley
SveDem, Ann-Katrin Edlund
Svenska palliativregistret, Britten Askestad

Information om rapporten Nyttan med kvalitetsregister med fokus på
verksamhetsutveckling och strukturerat arbetssätt
Lars Sonde, utredare, Stiftelsen Äldrecentrum
Välkommen!
Britten Askestad
utvecklingsledare, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Karin Corbishley
utvecklingsledare, FoU Nordost
Datum/Tid
Den 26 april 2016, klockan 13.00-15.30.
Plats
Bringsalen, Ersta konferens och hotell, Erstagatan 1K, Stockholm.
Anmälan
Anmäl dig senast den 22 april 2016 via denna länk:
http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=516
För mer information
Britten Askestad
utvecklingsledare
[email protected]
Tel: 08 690 58 69
Arrangörer
Utbildningen är kostnadsfri, fika ingår. Information om utbildningen
finns också på www.aldrecentrum.se
Avbokning
Anmälan är bindande. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan
person. Om anmäld deltagare uteblir tas en administrativ avgift ut på
300 kr.