Målsmans ansvar vid omyndigs träning

Version 1.0
Målsmans ansvar vid omyndigs träning
_________________________________________________________________________________
Den tränandes/ungdomens namn
_________________________________________________________________________________
Den tränandes/ungdomens personnummer
Jag som målsman ansvarar för att vi tagit del av och följer föreskrivna regler som gäller vid
Umeå simhall.
Datum: ___________________________________________________________________________
Målsmans underskrift: _______________________________________________________________
Namnförtydligande: _________________________________________________________________
□ Den tränande/ungdomen är godkänd att träna själv i gymmet utan målsmans närvaro.
Kontrollerat/godkänt av:______________________________________________________________
Underskrift personal på Umeå simhall
Gäller t.o.m. det datum då den tränande myndigförklaras.
Trivselregler i gymmet/gruppträning

Alla besök sker under eget ansvar.

Du får träna själv på gymmet från det år du fyller 16 år och delta i gruppträning från det år du fyller 14.

Platser till gruppträningspass bokas/avbokas i receptionen på Umeå simhall från kl. 12.00 tre dagar
innan passets början. Avbokning ska ske senast två timmar innan passtart. Deltagarbiljet hämtas ut
senast tio minuter innan passet börjar genom att man drar sitt träningskort i kortläsaren i receptionen.

Familjeträning gäller för barn 10-15 år, då i sällskap av en vuxen.

I gymmet använder vi alltid skor och kläder lämpade för träning.

Skorna måste vara rena - grus förstör maskinerna.

Ytterkläder, utomhusskor och väskor lämnar du självklart i våra låsbara skåp i omklädningsrummet.

Vilar gör du på sidan av maskinen/bänken så någon annan kan använda den under tiden.

Använd gärna en handduk för att skydda maskinerna mot svett. Torka av utrustningen när du använt
den färdigt. Papper och desinfektionsmedel finns i gymmet.

I gymmet ska det vara lugn och ro. Behöver du prata i telefon gör du det utanför gymmet. Vill du ha
egen musik – använd hörlurar.

I hela anläggningen gäller nolltolerans mot alla former av doping och droger.
Trivselregler i simhallen

Barn under 12 år och icke simkunniga oavsett ålder måste ha sällskap av en simkunnig vuxen.

Allt bad sker under eget ansvar.

Målsman ansvarar för barn och ungdomar under 18 år.

Poolområdet är en skärmfri zon.

Livräddningsutbildad personal finns alltid på plats i anläggningen.

Ytterkläder, utomhusskor och väskor lämnar du självklart i våra låsbara skåp i omklädningsrummet.

Duscha hela kroppen, utan badkläder, innan du badar.

Använd badkläder i bassängerna.
Övrigt

Du ansvarar själv för dina tillhörigheter.

Skåpen låser du med eget hänglås. Hänglås finns till försäljning i receptionen för den som saknar.

Låsta skåp öppnas och töms varje kväll efter stängning.

Värdefack finns vid omklädningsrummen och i simhallen. Låses med en femkrona.

Kvarglömda kläder, handdukar och liknande sparas i två veckor.

Av säkerhetsskäl får glas/porslin inte tas med in i simhallen.

Det är fotoförbud i hela anläggningen. Prata med personalen först om du vill fotografera eller filma.

Umeå simhall är en rök- och alkoholfri anläggning.

Personalen har rätt att avvisa besökare som inte följer våra regler eller missköter sig på annat sätt.
Ingen entréavgift betalas då tillbaka.
Följande är genomgånget och ungdomen har förstått innehållet.
______________________________________
Målsman/ansvarig för genomgång av regler
________________________________________
Den tränandes/ungdomens namn