Valberedningens förslag samt förslag till valberedning

Kommunal Sektion Gullmarsplan
Forslag till sektionsstyrelse och
representantskapsombud 2016
ENDAST I INFORMATIONSSYFTE!
Ordinarie i styrelsen med mandat till 2017 (valdes på årsmötet 2015)
Carina Lemon Allstrin
Ordförande
Undersköterska
Farsta stadsdel
Katja Hagert
Barnskötare
Enskede/Årsta/Vantör
Sanna Tefke
Vårdbiträde
Aleris
Robert Mjörnberg
Personlig assistent
Stil
stadsdel
Ordinarie i styrelsen t.o.m. 2016
Marie Jokio
Undersköterska
Enskede/Årsta
Vantör stadsdel
Lena Nielsen
Vårdare/vårdbiträde
Anne Sulkanen
Barnskötare
Enskede/Årsta
Enskede/Årsta
Vantör stadsdel
Vantör stadsdel
För frågor till de nominerade ring Kommunal sektion Gullmarsplan : 08-508 46 240
Valberedningens förslag: till sektionsstyrelsen, ordinarie för en
period på 2 år (3st)
Lena Nielsen
Anne Sulkanen
Vårdare/vårdbiträde
Enskede/Årsta/VantörStadsdel
Barnskötare
Felix Finnveden
Personlig assistent
Enskede/Årsta/VantörStadsdel Brukarkooperativet JAG
Övriga Nominerade till sektionsstyrelsen, ordinarie
Eva Forss
Barnskötare
Farsta
Ingrid Heldt Monica Neuman
Hushållsnära Hushållsnära
Hemfrid Hemfrid
Annelie Carlsson
Cesar Verdugo Sanchez
Vårdbiträde
Personlig assistent
Aleris
Southside Allstars
ENDAST I INFORMATIONSSYFTE!
Nuvarande Suppleanter i styrelsen 5 st. på 1 år (valda 2015)
Anne Sulkanen
Barnskötare
Eva Forss
Barnskötare
Enskede-Årsta-Vantör Farsta
Thomas Klemetsson-Bild saknas
Peter Johansson
Felix Finnveden
Vårdare
Personlig assistent
Farsta
Brukarkooperativet JAG
Nominerade till Styrelsesuppleanter på 1 år (5 st)
Valberedningens förslag:
Marie Jokio
Ingrid Heldt
Undersköterska
Enskede/Årsta
Eva Forss
Hushållsnära
Barnskötare
HemfridFarsta stadsdel
Vantörs stadsdel
Annelie Carlsson
Vårdbiträde
Aleris
Peter Johansson
Vårdare
Farsta stadsdel
Övriga nominerade:
Anne Sulkanen
Felix Finnveden
Barnskötare
Personlig Assistent
Enskede/Årsta/Vantör
Brukarkoperativet JAG
Monica Neuman
Hushållsnära
Hemfrid
Cesar VerdugoSanchez
Personlig Assistent
Southside Allstars
För frågor till de nominerade ring Kommunal sektion Gullmarsplantel: 08-508 46 240
Valberedningens förslag till
representantskaps ombud
ordinarie 16 stycken 1 år
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Lena Ezelius, vårdbiträde
Lena Nielsen, vårdare
Sanna Tefke, vårdbiträde
Felix Finnveden, personlig assistent
Gun Walldén, barnskötare
Robert Mjörnberg, personlig assistent
Katja Hagert, barnskötare
Linda Kannerberg, barnskötare
Anne Sulkanen, barnskötare
Carina Lemon Allstrin,
undersköterska
Ingrid Heldt, hushållsnära
Siri Reinhag Personlig assistent
Nathalie Välikoski, Vårdbiträde
Börje Eriksson, tekniker
Magnus Ivegren, trädgård
Cesar Sanchez Verdugo, Personlig
assistent
Eva Forss, Barnskötare
Övrigt inkomna nomineringar
Eva Forss, barnskötare
Krista Toumenharju, personlig assistent
Monica Neuman, hushållsnära
Elisabeth Engström, undersköterska
Peter Johansson, vårdare
Elisabeth Bergman, personlig assistent
Marie Bergren, vårdare/mentalskötare
Bilbo Göransson, barnskötare
Mona Bergren, undersköterska
Marie Engfeldt, undersköterska
Annelie Carlsson, vårdbiträde
Suman Dahiya, undersköterska
Ej Valbara
Marta Sepulveda Ekonomibiträde/kök
Pia Lisell Lundgren Undersköterska
Eva Becker Rosengren, undersköterska
Johan Wieck, personlig assistent
Yvonne Enehall, undersköterska
Mats Lagerman, tekniker
Lena Lundblad, barnskötare
För frågor till de nominerade ring Kommunal sektion Gullmarsplan :
08-508 46 240
Valberedningens förslag till
representantskaps suppleant
ombud -1 år inträdesordning i
nummerordning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Marie Jokio, undersköterska
Marta Sepulveda, Ekonomibiträde/kök
Annelie Carlsson, undersköterska
Marie Engfeldt, undersköterska
Mona Berggren, undersköterska
Pia Lisell Lundgren, undersköterska
Parvin Araghi, Vårdare
Eva Becker Rosengren, undersköterska
Yvonne Enehall, undersköterska
Marie Berggren, mentalskötare
Johan Wieck, personlig assistent
Lena Lundblad, barnskötare
Elisabeth Engström, undersköterska
Bilbo Göransson, barnskötare
Krista Toumenharju, personlig assistent
Monica Neuman, hushållsnära
Suman Dahyia, Undersköterska
Katja Hagert, barnskötare
Krista Toumenharju, personlig assistent
Anne Sulkanen, barnskötare
Lena Nielsen, vårdare
Carina Lemon Allstrin, undersköterska
Cesar SanchesVerdugo, personlig assistent
Monica Neuman, hushållsnära
Elisabeth Engström, undersköterska
Siri Reinhag, personlig assistent
Natalie Välikoski, vårdbiträde
Peter Johansson, vårdare
Övrigt inkomna nominerade
Elisabeth Bergman, personlig assistent
Lena Ezelius, vårdbiträde
Magnus Ivegren, trädgård
Sanna Tefke, vårdbiträde
Bilbo Göransson, barnskötare
Felix Finnveden, personlig assistent
Mats Lagerman, tekniker
Gun Walldén, barnskötare
Börje Eriksson, tekniker
Robert Mjörnberg, personlig assistent
Linda Kannerberg, barnskötare
Styrelsens förslag till valberedning (5st) 2 år
1.
2.
3.
4.
5.
Pia Lisell Lundgren, Undersköterska
Gun Walldén, barnskötare
Krista Tuomenharju, personlig assistent
Cesar Sanchez Verdugo, personlig assistent
Parvin Araghi, vårdare
Övrigt inkomna nominerade
Ako Darwesh, Undersköterska
Annelie Carlsson, Vårdbiträde
Följande personer i valberedningen kvarstår 1 år
Marta Sepulveda, ekonomibiträde
Camilla Nilsson, vårdare
Marie Engfeldt, Undersköterska
Eva Becker-Rosengren, Undersköterska
Mina egna anteckningar