Facktuellt vecka 6

2010
Omplacering 2016
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Omplacering för 2016 för heltidarna i Hornsberg
är klart, I år var mycket bättre sökning resultat
p.g.a. det var flera fasta sökbara tjänster. Man
ser en tendens på sökningsblanketterna att
förarna söker i första hand de fasta jobben om de
inte räcker till då söker de tidsökningen.
Människa mår bättre med fasta regelbunden
arbets, mat och vilotider Fortfarande många
söker på ett felaktigt sätt jag menar vill man ha
tex en M 1 grupp som fridags grupp då söker
man hela M1 gruppen både på fasta och
dagkommendering och tidsökning i första hand. I
år det var en ny tjänst grupp på S1 den kallas
Tidig in, några som har varit uppmärksammat på
den. Den gick på placering 232. Det finns några
vakanser platser på T & U dagkommendering.
Några som inte har sökt och har blivit
tvångplacerad. Observerar att tjänsterna kommer
att förändras under året därför är det viktig att
man tittar på kör specifikationen.
Har du funderingar om omplacering resultatet
_vänd dig till din teamchef, förarservise eller
facket så får du hjälp.
Huvudskyddsombud Esmail
PÅ FACKET DENNA VECKA
ÖPPETTIDER FRIDHEMSPLAN
Månd--fredag: 10.45-13.45
På expeditionen denna vecka:
Måndag: Kenneth & Tomas
Tisdag: Mario & Esmail
Onsdag: Kenneth &Tomas J
Torsdag Kenneth & Tomas J
Fredag: Kenneth & Esmail
Arbetsmiljöverket har tagit fram nya
föreskrifter för att människa ska inte behöva
bli sjuka på grund av ohälsosam
arbetsbelastning eller kränkande
särbehandling på jobbet. Arbetsmarknaden
och arbetslivet har för ändrats likväl som
kunskapen kring vilka orsaker som ligger till
grund för arbetsrelaterad ohälsa i dagens
arbetsliv.Förskrifterna kommer att träda i kraft
om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS
2015:4) den 31 mars 2016. Vi som
medarbetare har också ett ansvar till en god
arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljölagen kapitel 3,
4§ ska arbetstagaren medverka och följa de
föreskrifteroch regler som gäller på
arbetsplatsen. Vi har även skyldighet att
meddela om det finns akuta risker på
arbetsplatsen. Ett viktigt budskap är att vi ska
kommunicera bristerna i arbetsmiljönoch inte
själva kompensera för dem.Det är vktigt att
alla är involverade och delaktiga i den sociala
arbetsmiljön. I tredije paragrafen av
föreskriften riktar sig mot arbetsgivare som
har ansvaret för att föreskrifterna följs.Mer
information om organisatorisk och social
arbetsmiljö finns på arbetsmiljöverket
hemsidan samt ni kan lada ner dem som pdf.
Huvudskyddsombud Esmail
08-51902214
[email protected]
mmunal.se
Besöksadress: Fridhemsgatan 22
Kontakt. Kenneth Lindberg tel. 070-585 63 46
Postadress: Kommunal
Fridhemsgatan 22 1tr
116 40 Stockholm
08-51902214
Upphandling av offentlig verksamhet
(New Public Management)
Idén om att driva skattefinansierade
verksamheter med hjälp av privatägda
vinstdrivande företag brukar kallas
New Public Management. Det uttalade
syftet med detta arbetssätt var att öka
effektiviteten i offentliga verksamheter
för att spara pengar åt skattebetalarna
och göra verksamheten bättre åt
brukarna.
Arbetskraften
i
verksamheterna skulle få en bättre
chans att utvecklas sina respektive
yrkesroller.
Att
kritisera
upphandlingsmodellen som sådan idag
är nästan omöjligt utan att bli betraktad
som samhällsomstörtare. Idag har vi
vant oss vid att kritisera verkningarna
av New Public Management istället för
orsakerna
och
de
långtgående
konsekvenserna för de människor som
är beroende av verksamheter som
drivs av vinstdrivande företag i en
verksamhet som aldrig kan gå med
vinst genom överlägsen forskning och
utveckling
som
teknologidrivna
verksamheter
skapar
mervärde
genom.
Som
vinstdrivande
företag
i
skattefinansierad offentlig verksamhet
måste det vinstdrivande företaget
gradvis ta sin vinst genom att färre
personal utför oförändrad eller utökad
verksamhet. Detta måste göras gradvis
för att brukarna av verksamheten inte
ska uppleva en snabb försämring, och
därigenom inte acceptera försämringar
utan stora protester. Därifrån kommer
känslan av att det blir sämre resultat
och högre krav för varje kommande
och
efterföljande
upphandlingsomgång.
Verksamheternas kostnader ökar om
kostnader för administration runt lagen
om offentlig upphandling och även att
företagen som vill driva verksamheten
lägger ner enorma summor för att
eventuellt vinna ett anbud. Dessa
pengar måste tas igen på den
verksamhet som man redan har eller
förväntas att vinna.
Om anledningen var att öka effektivitet
i verksamhet som drivs enligt New
Public Management så har man
misslyckats. Eventuellt har man
omfördelat
kostnaderna
inom
verksamheterna genom att minska
möjligheterna för personal att göra ett
acceptabelt
resultat
gentemot
brukarna, genom omfördelning av
resurser från det skattebetalarna vill ha
utfört
till
verksamhet
som
skattebetalarna inte förväntat sig
uppkomma. Effektiviteten för varje
skattekrona
har
minskat
men
aktiviteten runt varje skattekrona är
oförändrad. Den stora kostnaden är
ökade kostnader för människor som
börjar gå sönder i verksamheter under
New Public Management. Det är
kostnader
som
de
utförande
vinstdrivande företagen slipper efter 14
dagar, då kostnaderna övergår till
samhället och den enskilda individen.
Thomas Fahlén
Arbetsplatsombud Hornsberg