Tjänsteresa med taxi

Tjänsteresa med taxi
Beställningsalternativ för resa:
1 – Via Färdtjänstens beställningscentral.
08-555 78 100
Ange vid bokningen:
-
Att det är en tjänsteresa
Ditt kundnummer
Vilka adresser som gäller för resan
Vilken tid du vill resa
Ditt namn och telefon
2 – Automatbokning
0200-11 44 11
Du behöver en pinkod och det är dom fyra sista siffrorna i
kundnumret, som finns på kortets baksida.
3 – Bokning via Mina Sidor på Färdtjänstens Webbplats.
www.fardtjansten.sll.se
Även här fordras en pinkod. (se ovan)
4 – Direkt via avtalade taxibolag
Taxi 020 020-33 66 99
Taxi Kurir 08-744 94 70
5 – Det går även att ta en bil direkt på gatan.
Avtalade bolag är Taxi Kurir och Taxi 020
Ange direkt att det är en tjänsteresa
Inte heller denna resa specificeras på fakturan.
Detta gäller för resa med
tjänsteresekort/tjänsteresebiljett
-
Föraren ska registrera ditt tjänstereskort eller biljett både vid resans början
och dess slut
Du ska inte betala någon avgift i bilen
Du kvitterar resan på förarkvittot
Föraren behåller biljetten efter avslutad resa
Tjänsteresekortet eller biljetten är en värdehandling. Ett förlorat kort anmäles
till Färdtjänstservice 08-720 80 80 eller via mail [email protected]