Internationella kvinnodagen Öppna föreläsningar

Internationella kvinnodagen
Öppna föreläsningar
Teologiska högskolan Stockholm • Tisdag 8 mars 2016
Kl 10.00-12.00, sal 219-220
Naiti del Sante
”Kvinnors mänskliga rättigheter - en fråga om vägval?”
Naiti del Sante är jurist och arbetar på regeringskansliet. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta
med mänskliga rättigheter och diskrimineringsfrågor. Närmast kommer hon att representera den
svenska regeringen vid CEDAW-förhöret. Hon har också arbetat med klagomålet mot Sverige om
samvetsfrihet för vårdpersonal där kvinnors rätt till abort ställdes mot personalens samvetsfrihet.
Naiti del Sante är medförfattare till Bryt tystnaden: en handbok om sexuella trakasserier (2013),
Diskrimineringslagen (3 uppl 2013) samt initiativtagare till Street Law Academy.
12:50-13:00, ”Andakt på internationella kvinnodagen”, sal 219
Kl 13.00-15.00, sal 219
Sr Madeleine Fredell OP
”Katolska kvinnor tar till orda – kulturrevolution i katolska kyrkan?”
Sr Madeleine är dominikansyster och arbetar som generalsekreterare för Justitia et Pax, Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift, som också handhar jämställdhetsfrågor.
Hon har en FK i latin, franska och allmän språkvetenskap samt en MA i samtidsteologi från Heythrop
College, University of London. Hon har haft en rad internationella uppdrag för sin orden och är för
närvarande priorinna för det svenska vikariatet, skriver och föreläser i en rad olika samtidsteologiska frågor.
I föreläsningen behandlas det arbete med bland annat flera konferenser som sedan ett år pågår
i katolska kyrkan med frågor om kvinnors roll i kyrkan. Sr Madeleine Fredell OP ger en översikt av
problemställningarna och berättar särskilt om det nätverk hon själv är aktiv i, Catholic Women Speak
som publicerat en bok med samma titel av 43 författare. Boken är redan inne på sin femte tryckning
och har lanserats stort över den engelskspråkiga världen.
Arrangörer: Teologiska högskolan Stockholm och Studieförbudet Bilda.
Ingen föranmälan och ingen avgift.
TEOLOGI
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Teologiska högskolan Stockholm • Åkeshovsvägen 29 • 168 39 Bromma • tel 08-564 357 00 • www.ths.se • [email protected]