fläkt alliance villa

Fläktguide
Fläkt guide
Vilken fläkt ska du välja?
Det första är ta hänsyn till hur ventilation fungerar i ditt
hus.
Bor du i en villa så kan det vara lämpligt med en fläkt
alternativt en fläkt som arbetar tillsammans med husets
ventilationsfläkt (som är takmonterad).
Bor du i en lägenhet kan det vara lämpligt med en kåpa,
d.v.s. en fläkt utan motor
I Cylindas sortiment ett stort urval som passar de flesta
behoven vad det gäller design och ventilationsbehov.
Alla uppgifter i den här guiden är generella, för vad som gäller för en specifik produkt, se www.cylinda.se
Typer
a)
Kåpa av klassisk typ. Vanligast efter 70-talet och
lägenheter. Ingår i ventilationssystemet
a
b
b) Kåpa med transformator. Vanligast efter 70-talet
och villor. Ingår i ventilationssystem
V
.
Alla uppgifter i den här guiden är generella, för vad som gäller för en specifik produkt, se www.cylinda.se
V
c) Alliance. Vanligast efter 70-talet och villor och
lägenheter. Ingår i ventilationssystemet
c
d) Fläkt. Vanligast i villor. Punktutsug. Ingår ej i
ventilationssystemet
e) Fläkt med kolfilter. Matoset recirkulerar tillbaks i
köket och passerar ett kolfilter. Används då ingen
annan lösning finns. Ingår ej i ventilationssystemet
V
d
e
Alliance-fläktar
Samverkar med hus som har en central fläkt för
bättre osupptagning och allmän ventilation.
Resultatet blir en effektivare ventilation
V
Hus-typer
Självdrag egen ventilationskanal ofta förekommande före 70-talet ( Villa även vanligt efter)
SPISFLÄKT
Hus-typer
Självdrag gemensam ventilationskanal ofta förekommande före 70-talet
SPISFLÄKT MED KOLFILTER
Hus-typer
F-system
LÄGENHET, SPISKÅPA
FLÄKT ALLIANCE GÄLLER ALLA I
TRAPPUGÅNGEN!
FLÄKT ALLIANCE
VILLA
Hus-typer
F-system
FLÄKT ALLIANCE VILLA
Hus-typer
FT(X)-system
X
X
Beroende på hur systemet ser ut!
Frågor om du bor i villa
•
Vad sitter där nu? Fläkt låter, kåpa har spjäll, Alliance spjäll & fläkt. = ersättningsprodukt!
När byggdes huset?
Före 70-tal
Troligtvis egen ventilationskanal = Fläkt
Självdrag = Kolfilter
Efter 70 tal
Har huset egen ventilationskanal ut fläkt?
Ja =Fläkt
Nej. Huset har fläkt på taket som är koppad till köksfläkten = Alliance Villa
Nej. Huset har fläkt på taket som är koppad till köksfläkten samt
värmeåtervinning system. Rådgör med din butik
Frågor om du bor i lägenhet
Kontrollera alltid med husägaren alt ventilationstekniker vad som rekommenderas
Vad sitter där nu? Fläkt låter, kåpa har spjäll, Alliance spjäll & fläkt. = ersättningsprodukt!
När byggdes huset?
Före 70-tal / självdrag
Gemensam ventilationskanal = Kolfilterfläkt
Egen ventilationskanal = Fläkt
Efter 70 tal
Har huset gemensam ventilationskanal samt takfläkt? = Kåpa
Har huset gemensam ventilationskanal samt takfläkt med dålig effekt och kåpor
över spis? = Alliance Lägenhet
Huset har fläkt på taket som är koppad till köksfläkten samt värmeåtervinning
system. Rådgör med din butik
Bra att veta
Anslut fläkten med den största diametern för utloppet och drag anslutningsslangen så rakt som möjligt för maximal effekt.
Minskning av diameter minskar effekten!
Drag anslutningsrör så rakt som möjligt
Undvik 90 graders böjar. Då undviker du sämre effekt samt onödiga forceringsljud.
Använd samma anslutningsdiameter hela vägen så långt det går
Luften som leds bort av fläkten ska ersättas av husets ventilation!
Se till att köket kan ”andas”, om problem öppna testa att öppna ett fönster i angränsande rum
Använd efterventilationsläget
Starta fläkten före matlagning för att skapa undertryck i köket som hjälper en effektiv osupptagningsförmåga.
Större fläkt = effektivare
Det blir en effektivare osupptagning om du väljer en större bredd än hällen. T.ex. 70 cm bredd för en 60 cm häll.
Montera på maxhöjd för bekväm matlagning.
Alla typer utan fläkt, ska justeras in med grund / forceringsflöde då de ingår i husets allmänna ventilation
Frågor till Cylinda representant
ALLIANCE. Paneltyper
Alliance Villa
Alliance Villa
mekanisk
mekanisk
Alliance Lägenhet
Alliance Lägenhet
elektronisk
elektronisk
KÅPA. paneltyper
Kåpa
mekanisk
Kåpa
elektronisk
FLÄKTAR. Val av hastighet
Alliance Villa
mekanisk
Fläktar
elektronisk
Produktguide
Typer
Design
Färg & bredd-val
TA BORT FRANKEPRODUKTER
TA BORT FRANKEPRODUKTER
TA BORT FRANKEPRODUKTER
TA BORT FRANKEPRODUKTER
KOLFILTER TILL FLÄKTAR
FLÄKT EXKLUSIV E. EXLUSIV
POPULAR, POPULAR KOMPLETT
FLÄKT CALYPSO K
50CM
Tillbehör, överdel ,
komplett
9094110.
Utbytesfilter 9094056
Tvättbart kolfilter
9094074
Utbytesfilter
9004305
60CM
Tillbehör, överdel ,
komplett
9094111.
Utbytesfilter
9094056
Tvättbart kolfilter
9094074
Utbytesfilter
9004305
70CM
80CM
90CM
Tillbehör, överdel ,
komplett
9094112.
Utbytesfilter 9094056
Tvättbart kolfilter
9094074
Utbytesfilter
9004305
Tvättbart
kolfilter
9094003
INB.FLÄKT EUROHOOD_FIF400
FLÄKT SLIMLINE
FLÄKT SUNDA / Franke 600
DESIGNKUPA TRINDA-1 / TRINDA K -1
DESIGNKUPA TRINDA T
DESIGNKUPA CLASSIC TREND
Retro LED
DESIGNKUPA NOVA TREND
DESIGNKUPA ASTRO TREND
DESIGNKUPA SIRIUS TREND
DES. KUPA APOLLO TREND
DESIGNKÅPA TRITON TREND
DESIGNKUPA ORION TREND
DESIGNKUPA STELLA TREND
DESIGNKUPA POLLUX TREND
DESIGNKUPA TRINDA V
DESIGNKÅPA NOVA TREND Ö
DESIGNKUPA TRINDA T Ö
DESIGNKÅPA ASTRO TREND Ö
DES. KUPA TRITON TREND Ö
Tvättbart kolfilter
9094003
Kolfilterkit komplett
90 043 19
Utbytesfilter
9094372
Kolfilterkit komplett
90 043 19
Utbytesfilter
9094372
Kolfilterkit komplett
90 043 19
Utbytesfilter
9094372
2 st 90 043 02
1 st 90 043 00
2 st 90 043 02
2 st 90 043 02
2 st 90 043 02
1 st 9004301
1 st 9004300
1 frp 9004309
Kolfilterkit komplett
90 043 19
Utbytesfilter
9094372
Kolfilterkit komplett
90 043 19
Utbytesfilter
9094372
Kassett
Kolfilterkit komplett
90 043 19
Utbytesfilter
9094372
Kolfilterkit komplett
90 043 19
Utbytesfilter
9094372
Kolfilterkit komplett
90 043 19
Utbytesfilter
9094372
3 st 9004300
9000039
1 st 90 043 00
2 st 9004301
3 st 9004302
2 st 9004303
3 st 9004302
1 st 9004300
1 st 9004300
1 st 9004300
2 st 9004301
Kolfilterkit komplett
90 043 19
Utbytesfilter
9094372
3 st 9004302
2 st 9004304