toabladet skitviktig information från studentkåren

TOABLADET
After school!
SKITVIKTIG INFORMATION
FRÅN STUDENTKÅREN
STUDENTKÅREN I BORÅS
Vem är du?
The Kårner har nu fått sitt alkoholtillstånd vilket har resulterat i att det har dragit igång något vi kallar för after school som äger rum varje torsdag på The Kårner
från kl 16:00.
Det kommer även att arrangeras pubar en gång i
månaden. Mer info om detta finns på vår Facebooksida!
Hearing
Nu börjar det dra ihop sig till hearing för de som kandiderar till nästkommande års presidium, studentkårens styrelse och högskolestyrelsen.
En hearing innebär att du som student har möjlighet att
ställa frågor till dem som kandiderar för att representera dig som student under nästkommande verksamhetsår.
Hearingen äger rum på The Kårner den 10 februari
med start kl 16:30. Välkommen!
Vem är du? Hej, Philip Gustavsson heter jag och har
den underbara posten som utbildningssamordnare för
akademien för vård, arbetsliv och välfärd. Jag är en
lugn och väldigt snäll person och gillar att se till så
att alla har det bra. Det är nog därför jag pluggar till
sjuksköterska.
Varför engagerar du dig? Jag ville vara med och
påverka min utbildning och förbättra arbetsmiljön under föreläsningarna. Vilket gör min post perfekt för
mig.
Vad får du ut av ditt engagemang? Jag träffar väldigt
mycket folk och har mycket kontakt med lärare och
ansvariga på min akademi vilket gör att jag har stor
möjlighet att påverka hur utbildningarna ser ut på min
akademi.
Är du nyfiken på studentkårens arbete? Kontakta
[email protected]!
KALEN
DARIU
M
10 feb
ruari
Heari
ng 16
19 feb
:30 Th
ruari
e Kårn
er
Stude
ntpub
på Th
e Kårn
er
TOA #2 VT16 Ett informationsblad från Studentkåren i Borås.
Ansvarig utgivare: Studentkåren i Borås styrelse. Kontakt: [email protected]