Inbjudan till Förvaltningspolitiska dagen

Förvaltningspolitisk dag 2016
20 år i EU
– hur har det påverkat den
svenska statsförvaltningen?
21 april
Waterfront Congress Centre
Stockholm
20 år i EU – hur har det påverkat den svenska
statsförvaltningen?
Den förvaltningspolitiska dagen är ett tillfälle för dig som har en ledande
position i staten eller i den förvaltningspolitiska forskningen att träffa kollegor
och att lära och diskutera frågor kring styrning, ledning och utveckling av
offentlig förvaltning.
Sverige gick med i EU den 1 januari 1995. Det innebär att Sverige nu varit medlem
i EU i över 20 år och vi ägnar årets förvaltningspolitiska dag till att resonera kring
hur detta har påverkat den svenska statsförvaltningen.
EU är en del av statsförvaltningens vardag. Samtidigt är det inte alltid självklart
vilken roll och vilket ansvar svenska myndigheter har i EU-arbetet. Ett exempel
på europeiseringen av förvaltningen är det fyrtiotal EU-myndigheter och
förvaltningsorgan som har inrättats för att samordna medlemsländernas berörda
myndigheter i olika nätverk. För svensk statsförvaltning innebär det flera nära
samarbeten med EU:s myndigheter och andra länders förvaltningar.
EU påverkar följaktligen förvaltningen, men svensk förvaltning påverkar också EU.
Inte minst genom de tusentals tjänstemän som representerar Sverige i EU och de
ytterligare tusentals svenska tjänstemän som arbetar med EU-frågor på hemmaplan.
Hur förenar vi EU-arbetet med svenska förvaltningsmodellen? Hur ser samspelet ut
mellan EU-myndigheter och nationella myndigheter och vilken roll har den svenska
statstjänstemannen i EU-samarbetet?
Varmt välkommen!
Ingvar Mattson
Eva Sjögren
GeneraldirektörDirektör
StatskontoretSieps
Program
12.30 Registrering och kaffe
13.00 Inledning
Ingvar Mattson, generaldirektör, Statskontoret, hälsar välkommen
och introducerar programmet
Eva Sjögren, direktör, Sieps, och dagens moderator
EU-medlemskapet och förvaltningspolitiken
Ardalan Shekarabi, civilminister
20 år i EU – vad spelar det för roll?
Anna Stellinger, generaldirektör, Kommerskollegium
Bengt Jacobsson, professor, Södertörns högskola
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens
representation i Stockholm
Hur funkar det? – EU och den svenska förvaltningsmodellen
Johan Krafft, chef för EU-kansliet i Statsrådsberedningen
Anders Ahnlid, ambassadör vid ständiga representationen i Bryssel
14.50 – 15.20 Kaffepaus
EU-myndigheter – utmaning eller tillgång för svensk förvaltning?
Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet
Nina Cromnier, generaldirektör, Kemikalieinspektionen
Martin Ekvad, chef för den europeiska växtsortmyndigheten
Community Plant Variety Office (CPVO)
Vem är min chef? – Den svenske statstjänstemannen i EU
Christian Danielsson, generaldirektör vid Europeiska kommissionens
generaldirektorat för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar
Maria Ågren, generaldirektör, Transportstyrelsen
Rolf Gustavsson, journalist
Sammanfattning och avslutande reflektioner
Ingvar Mattson och Eva Sjögren
17.00 – 19.00 Mingel och nätverkande
Mer information om programmet finns på www.statskontoret.se/seminarium
Information
Förvaltningspolitisk dag 2016 arrangeras av Statskontoret och
Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps.
Inbjudna är ledningsgrupper i Regeringskansliet, myndigheternas
ledning, kanslichefer i riksdagens utskott, samt utvalda forskare med
flera som arbetar med styrnings- och organisationsfrågor.
Antalet platser är begränsat.
Tid och plats
Förvaltningspolitisk dag 2016 genomförs den 21 april i Waterfront
Congress Centre i Stockholm.
Konferensen börjar kl. 13.00. Registreringen öppnar kl. 12.30, då vi
serverar kaffe. Dagen avslutas med mingel och enklare förtäring
cirka kl. 17.00.
Anmälan
Förvaltningspolitisk dag 2016 är avgiftsfri. Men om du avbokar efter
anmälningstidens slut eller uteblir från konferensen fakturerar vi
500 kronor. Du kan överlåta din plats till en kollega inom målgruppen.
Anmäl dig på Statskontorets webbplats, www.statskontoret.se/seminarium,
senast den 18 mars 2016.
Bekräftelse på deltagande skickas ut efter anmälningstidens slut.
Kontakt
Katarina Hjälmheden, tfn. 08-454 46 02
e-post: [email protected]