Våra ord. - Missionskyrkan i Borgå

MISSIONSKYRKAN I BORGÅ *FEBRUARI 2016
Närmare Gud, varandra och andra!
http://missionskyrka.net Fb: Missionskyrkan
GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
Våra ord.
Vi mänskor pratar. Med våra ord sprider vi information eller desinformaton. Vi säger sanningen så
långt vi förstår den. Eller så kanske vi för vidare
osanning—eller ännu värre: hittar på lögner. ”Du
skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.” står
det i Guds ord (2 Ms 20:16). Att tala ”om” någon blir
också ”mot” ifall det vi säger inte stämmer!
Vi behöver antagligen vara försiktiga i det vi säger.
Föräldrar, äldre, chefer, m. fl. är nog i ganska hög
grad ansvariga för hur barn, de som är yngre, de anställda, andra vi träffar, pratar och uppför sig.
Låt oss år 2016 och framöver vaka över vad vi säger
och vara medveten om att våra ord har stor betydelse. Med dem välsignar vi eller så kan vi t o m
sprida förbannelse, över andra, och därmed också
över oss själva! Jesus hjälper oss rätt! Mvh, Henrik.
Taivas on Auki r.y. på torsdagar. Samlingar med
bön, undervisning och förbön på finska. Suomenkielinen kokous torstaisin klo 19. Tervetuloa!
Alive! -ungdomskvällar - med servering...
Söndag 7.2 kl. 11 Gudstjänst med nattvard tillsammans med afrikanska gruppen. Vi fortsätter att läsa ur Jakobs brev,
kapitel 1. ”Våra ord” är temat denna gång.
Fastlagsbullar efter gudstjänsten.
Söndag 14.2 kl. 16 (Obs tiden!) Gemensam familjegudstjänst med pingstförsamlingen. Rasmus Forsman,
Joykids, söndagsskolan, Alive! m.fl. Servering efteråt!
Söndag 21.2 kl. 11 Gudstjänst och nattvard. Predikan av Leif-Göte Björklund, metodistpastor sedan hösten 2015 här i Borgå.
Söndag 28.2 kl. 17 (Obs tiden!) Gemensamt möte i
Filadelfia.
Vi fortsätter att samlas sista söndagen i månaden i
pingstkyrkan på Nordenskiöldsgatan.
ÖVRIGT:

Styrelsen samlas måndag 8.2 kl. 18 i kyrkan.

Joykids för lågstadiebarn varannan vecka i Filadelfia.
Fråga om tider av Fanny Backman.

Onsdag 10.2 kl. 19 Allkristen, tvåspråkig bön i Filadelfia.

Ledningsgruppen (inkluderar styrelsen) samlas 15.2

Församlingens årsmöte hålls söndagen den 13 mars
kl. 14 i kyrkan.
I samarbete med Filadelfia. All INFO på Facebook.
Fredagar. 5.2 PULKAÅKNING. ANDAKT. GEMENSKAP.
Afrikanska samlingar (på rwandes)
LÖRDAGAR kl. 10-14 & SÖNDAGAR kl. 14-17.
(Med reservation för ändringar då det är annat program.)
BÖNEÄMNEN
Gud hör bön. Jesus sa: ”Be utan att tröttas...” (Luk 18:1)
Vi ber för eller med dig i församlingens gudstjänster och anonymt om du så vill. Du kan lämna ett böneämne per epost, på Facebook eller via sms!
KONTAKT: (Besök också hemsidan & Fb!)
Henrik Nymalm, pastor 0400-512643
Carola Gull, sekreterare 040-567 6998
Joakim Palmén, kassör 040-830 6469
Fanny Backman, styrelsens ordförande, barnoch ungdomsledare, 050-545 1221, fråga
Vi ber dig meddela om tankar inför årsmötet gällande olika
uppgifter i församlingen. Det finns många möjligheter att
engagera sig och vi är tacksamma för allas insatser! Ifall du
av någon anledning behöver avsäga dig någon uppgift som
du haft ber vi dig också att meddela oss om det. Har du
tankar om förbättringar, konkreta förslag, uppgifter du
själv vill ta itu med, som vi kanske inte ens har tänkt på,
tag också då kontakt så får vi samtala om saken!
om bönegrupper!
MISSIONSKYRKAN
Bankkonton:
Verksamheten: FI 23 4050 1010 004058
Fredsgatan 37
06100 Borgå
Facebook: Missionskyrkan
Borgå…… Epost:
FMU: barn & unga: FI 81 4050 1020 014287 [email protected]
Byggnadskassa: FI 89 4050 1020 019187