Fra LO Representant - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Yrkesopplæringsnemnda i Sør-Trøndelag 2016-2019:
Fra LO
Representant:
Vararepresentant:
Kristian Tangen, Distriktssekretær i LO Sør-Trøndelag
Janne Kristin Bjørnerås, Fagforbundet
Representant:
Vararepresentant:
Terje Aaberg, EL og IT forbundet
Marie Slåen Granøien, Fellesforbundet
Fra NHO:
Representant:
Vararepresentant:
Merethe Storødegård, Regiondirektør NHO Trøndelag
Alexander Skjefte, restaurantsjef på To Rom og Kjøkken
Representant:
Vararepresentant:
Terje Munkhaug, Regionsjef Nelfo
Ingvill Kvernmo, Direktør i EBA Trøndelag og Håndverkerforeningen
Leder Rådmannsutvalget i Sør-Trøndelag
Representant:
Birger Hellan, rådmann i Rennebu kommune. Leder i
Rådmannsutvalget
Vararepresentant:
Marius Jermstad , rådmann Holtålen kommune. Nestleder i
Rådmannsutvalget
Fra Sør-Trøndelag fylkeskommune
Representant: Hanne Moe Bjørnbet, A
Vararepresentant: Stig Klomsten, A
Representant: Henrik Kierulf, H
Vararepresentant: Elisabeth Paulsen, V
Ungdomssekretær i LO
Representant:
Pål Henriksen Spjelkavik
Lærlingerådet i Sør-Trøndelag:
Representant:
Fredrik Røhme
Vara:
Sandra Kristiansen