På vei mot bedring med recovery

På vei mot bedring med recovery
Tid og sted:
Tirsdag 8. mars på Scandic Kristiansand Bystranda kl. 09.00 – 16.00.
Målgruppe:
Brukere, pårørende og for øvrig alle som bistår mennesker med rusmiddelproblemer og/eller psykiske problemer.
Det er aktuelt for ansatte og ledere i helse- og sosialtjenester, i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.
Introduksjon:
Recovery som grunnholdning fremmer muligheter for og troen på meningsfulle liv. Vi vil fremme den enkeltes
iboende muligheter for vekst, mestringstillit og opplevelse av mening. Hver person må finne sin egen vei så
selvbestemmelse og selvstyring står sentralt. Men ingen mennesker opplever en recoveryprosess alene.
Familiemedlemmer, andre støttepersoner og samfunnets rollefordeling spiller ofte en avgjørende rolle.
Relasjonen mellom ansatte i helsetjenesten og brukeren er også viktig. Gjennom teori, praksiseksempler og
brukererfaringer tar vi blant annet for oss recoveryorientert praksis. Der vil vi fremheve hva fagpersoner kan gjøre
konkret for å støtte opp under menneskers personlige recovery.
Forelesere:
Kjartan Mølstrevold er avdelingsleder og fagleder i Stavanger kommune.
Jon Dahl er prosjektleder hos Kirkens Bymisjon Drammen.
Irene Wormdahl og Trond Asmussen er faglige rådgivere hos NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk
helsearbeid.
Siv Tonje Luneng er spesialkonsulent hos KoRus – Sør, Borgestadklinikken.
Egenandel:
Kurset er et samarbeid mellom Fylkesmannen og KoRus - Sør. Det er fullfinansiert slik at kurset og lunsjen er gratis
for deltakerne. Påmeldte deltakere som ikke møter blir fakturert faktiske utgifter på kr. 800,–. Kostnader for evt.
overnatting kommer i tillegg. Kontakt hotellet for booking.
Påmeldingsfrist: 02. februar 2016
Påmelding:
http://borgestadklinikken.no/kurs-og-konferanse/kursliste
For flere opplysninger:
Eva Dolva, e-post: [email protected]
Bjørn Vidar Gundersen, e-post: [email protected]
Program
Kl. 08.30–09.00
Registrering
Kl. 09.00–09.15
Velkommen
Kl. 09.15–09.45
Helsefremming – salutogenese, mestring og muligheter
Trond Asmussen
Kl. 09.45–10.00
Pause
Kl. 10.00–11.00
Hvorfor så årntli’ når vi har recovery? Recovery i teori og praksis
Kjartan Mølstrevold og Irene Wormdahl
Kl. 11.00–11.10
Pause
Kl. 11.10–12.00
Ingen er bare det du ser! Motivasjon, mestring og gjennomføring sett fra et
brukerperspektiv
Jon Dahl
Kl. 12.00–12.45
Lunsj
Kl. 12.45–13.45
Fortsettelse av: Hvorfor så årntli’ når vi har recovery?
Kl. 13.45–14.00
Pause
Kl. 14.00–14.45
Verdenskafe – gruppearbeid
Kl. 14.45–15.00
Pause
Kl. 15.00–15.45
Metodevalg – hva funker når?
Siv Tonje Luneng
Kl. 15.45–16.00
Avslutning
Påmelding: http://borgestadklinikken.no/kurs-og-konferanse/kursliste