Monica Karlsen2

Innspill til høringen om tater-/romaniutvalgets rapport
Navn: Monica Karlsen
Navn på regjeringen.no?
E-post: [email protected]
Ja X
Nei
Har du synspunkter på utvalgets anbefalinger og forslag?
Funn i NOU om manglende utdanning viser at mange tatere havner i økonomisk uføre med
skatte- og momsgjeld. Vi ønsker at myndighetene følger opp med tilbud om gjeldssanering.
Har du andre forslag til tiltak for romanifolket/taterne?
 Tilrettelegge for at tatere med økonomiske vansker får bistand og lettere tilgang til
gjeldssanering, gjeldsordning og gjeldsrådgivning.
 Tilrettelegge for at tatere kommer inn på boligmarkedet, i form av Husbanklån.
Dette kan føre til sunn integrering.
Hvilke tiltak mener du regjeringen bør prioritere?


Gjeldsordninger.
Husbanklån til tatere som ønsker seg egen bolig, men som har kommet i økonomisk
uføre.