februar 2016 - Dyrene i Hakkebakkeskogen

februar 2016 - Dyrene i Hakkebakkeskogen
uke
ma
5
1
Sangsamling. Fokus på
leken. Pa– grupper for
personalet.
2
3.
Skoleklubb og grupper. Tur til Bragdøya!
Lage fastelavnsris
4
Meg-selv samling
Emeli.
8
Samenes nasjonaldag.
Fellessamling.
9
Skoleklubb og grupper
10
Tur til Bragdøya. Med
værforbehold. Feire
Danial 6 år!
11
12
Temajobbing i grupper
Meg-selv samling
Feire Kinesisk/
Emely.
Vietnamesisk nyttår.
15
16
Feire Denis 6 år! Fokus Grupper
på leken
17
Tur til Bragdøya eller i
nærområdet.
18
19
Temajobbing i grupper Minirøris
Varmt måltid
22
Meg-selv samling Levi.
Fokus på leken
23
Skoleklubb og grupper
24
Tur til Bragdøya. Med
værforbehold.
25
26
Temajobbing i grupper Tarkus
Varmt måltid
29
Skoleklubb og grupper
Meg-selv samling
Gustav. Fokus på leken
Tur til Bragdøya. Med
værforbehold.
Temajobbing i grupper Minirøris
Varmt måltid
Studenter
6
Studenter
7
Skolens
vinterferie
8
Studenter
9
Studenter
ti
on
to
fr
5
Karneval
Se egen info på
avdelingsdøra!