Gårdsstien på Litlehaug I tidligere tider var det alltid godt brukte stier

Gårdsstien på Litlehaug
I tidligere tider var det alltid godt brukte stier fra gården og til utmarka. Litlehaug Staude- og
urtegård har ryddet og merket sti fra gården og under Hugløyfjellet. Stien går i skråli, og fra
toppen av stien ser man innover Ranfjorden og til Nesna, mens utsikten utover fjorden er mot
Vega. Stien går gjennom et Fredskogsfelt og ved ruiner av gamle utmarksløer.
Kartblad: Statens kartverk, kartblad 1827 II eller Turkart for Nesna
Startpunkt: Litlehaug staude- og urtegård. Det er også merket løype fra fe-rista vest for
gården.
Parkering: Litlehaug staude- og urtegård, evt ved fe-rista hvis man ønsker å starte der.
Omfang av tur: Turen opp tar omlag 60 minutter.
Type terreng: Skråli. Enkelte steder nokså bratt.