INNKALLING TIL FELLES KOMMUNESTYREMØTE SØNDRE LAND

INNKALLING TIL FELLES KOMMUNESTYREMØTE SØNDRE LAND OG NORDRE LAND 9. FEBRUAR OM
KOMMUNEREFORMEN
Sted: Bjørnen Odnes
Tid: Kl 1800 – 2100
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bakgrunn for kommunereformen
Organisering/prosess
Gjennomgang av intensjonsavtalen
Forslag til nytt inntektssystem
Presentasjon av hjemmeside og Facebookside
Veien videre